skip to Main Content

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7490:2005 về Ecgônômi – Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở – Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc học của học sinh

Tiêu chuẩn TCVN 7490 : 2005 qui định các yêu cầu về kích thước cơ bản của bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở (từ lớp 1 đến lớp 9 phổ thông) theo chỉ số nhân trắc của học sinh.
Xem chi tiết

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722-2-12:2013 (IEC 60598-2-12 : 2006) về Đèn điện – Phần 2-12: Yêu cầu cụ thể – Đèn ngủ cắm vào ổ cắm nguồn lưới

Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-12 : 2013 qui định các yêu cầu đối với đèn ngủ cắm vào ổ cắm nguồn lưới để sử dụng với nguồn chiếu sáng bằng điện, ở điện áp nguồn không vượt quá 250 V xoay chiều, tần số 50/60 Hz. Tiêu chuẩn này được áp dụng cùng với TCVN 7722-1 (IEC 60598-1) ở những chỗ được viện dẫn.
Xem chi tiết

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7722-2-4:2013 (IEC 60598-2-4 : 1997) về đèn điện – Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể – Đèn điện thông dụng di động

Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-4 : 2013 qui định các yêu cầu đối với đèn điện thông dụng di động, không phải loại đèn điện cầm tay, để sử dụng với các bóng đèn sợi đốt vonfram, bóng đèn huỳnh quang dạng ống và các bóng đèn phóng điện khác ở điện áp nguồn không vượt quá 250 V. Tiêu chuẩn này được áp dụng cùng với TCVN 7722-1 (IEC 60598-1) ở những chỗ được viện dẫn.
Xem chi tiết

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7722-2-3:2007 (IEC 60598-2-3:2002) về đèn điện – Phần 2: Yêu cầu cụ thể – Mục 3: Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường phố

Tiêu chuẩn TCVN 7722-2-3 : 2007 qui định các yêu cầu đối với: - đèn điện chiếu sáng đường phố và các ứng dụng chiếu sáng ngoài trời tại các điểm công cộng khác; - chiếu sáng đường hầm; - đèn điện liền cột có chiều cao tổng tối thiểu bên trên mặt đất làm chuẩn là 2,5m; và để sử dụng với các nguồn sáng sử dụng điện có điện áp không vượt quá 1000V. CHÚ THÍCH: Đèn điện liền cột có chiều cao tổng thấp hơn 2,5m đang được xem xét.
Xem chi tiết

Công bố tiêu chuẩn cơ sở các sản phẩm khẩu trang

Trên thị trường ngày nay, những thương hiệu, nhãn hàng và chủng loại sản phẩm khẩu trang y tế xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, trong đó không ít sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Chính vì thế, để nâng cao và khẳng định được giá trị thương hiệu các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế phải công bố tiêu chuẩn sản phẩm.
Xem chi tiết

Công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm khẩu trang y tế

Trên thị trường ngày nay, những thương hiệu, nhãn hàng và chủng loại sản phẩm khẩu trang y tế xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy nhiên, trong đó không ít sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng. Chính vì thế, để nâng cao và khẳng định được giá trị thương hiệu các cơ sở sản xuất khẩu trang y tế phải công bố tiêu chuẩn sản phẩm.
Xem chi tiết

Công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm nước rửa tay

Để nâng cao và khẳng định được giá trị thương hiệu các cơ sở sản xuất nước rửa tay phải công bố tiêu chuẩn sản phẩm. Doanh nghiệp là nhà sản xuất nước rửa tay, để đưa sản phẩm ra thị trường thì không thể thiếu bước Công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm nước rửa tay với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Xem chi tiết
Back To Top