skip to Main Content
Chứng nhận nhanh. Thủ tục đơn giản. Chi phí hợp lý. Hotline: 0962 85 84 39

Chứng nhận ISO 9001:2015 là việc xác định hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức trong một lĩnh vực cụ thể nào đó phù hợp với các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng được quy định tại tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 thể hiện cam kết của doanh nghiệp về tính nhất quán, cải tiến liên tục và sự hài lòng của khách hàng. Đây là những lợi ích kinh doanh hữu hình đóng góp một phần quan trọng trong việc xây dựng hiệu quả kinh doanh bền vững.

ISOQ Việt Nam là đơn vị được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định được phép tiến hành đánh giá, cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2015.
Kinh nghiệm chuyên môn: Đội ngũ chuyên gia tư vấn và đánh giá trên toàn quốc của chúng tôi đã cung cấp các chứng nhận cho khách hàng, từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các tập đoàn đa quốc gia, đa lĩnh vực.
Chi phí hợp lý: Các quy trình của chúng tôi tăng giá trị ở mọi giai đoạn, mà không chiếm thời gian quản lý không chính đáng. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn giá trị tốt nhất về chi phí – bao gồm cả lời hứa về giá ngay từ đầu, cùng với khả năng ngăn chặn thanh toán mà không mất thêm chi phí.
Đơn giản – Nhanh chóng: Chúng tôi hỗ trợ trong các thủ tục để giúp quá trình diễn ra suôn sẻ và không phức tạp nhất có thể, và đảm bảo bạn có được quy trình phù hợp với mình.

Lợi ích mang lại khi các tổ chức, doanh nghiệp chứng nhận ISO 9001:2015

– Giúp doanh nghiệp cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng cũng như yêu cầu của luật định và chế định hiện hành

– Nâng cao thương hiệu và sức cạnh tranh của sản phẩm

– Là chuẩn mực để đánh giá, đo lường được sự tiến bộ hướng tới việc cải tiến liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh;

– Tiếp cận phương pháp làm việc khoa học, giảm thiểu sự sai sót, ngăn ngừa rủi ro, nâng cao mức thỏa mãn của khách hàng;

– Tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình xin cấp các loại giấy phép.

Quy trình chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015

Bước 1: Tiếp xúc ban đầu

Khách hàng khi có yêu cầu chứng nhận ISO 9001:2015 liên hệ với IsoQ VietNam để được hướng dẫn chi tiết về nguyên tắc và điều kiện chứng nhận, quá trình và thủ tục chứng nhận và các yêu cầu liên quan (Báo giá, hợp đồng, …).

Bước 2: Đăng ký chứng nhận

IsoQ VietNam sẽ hỗ trợ quý khách hàng trong việc Đăng ký chứng nhận.

Bước 3: Xem xét trước đánh giá

– Thành lập Hội đồng thẩm xét;

– Xem xét Đăng ký chứng nhận, tài liệu của khách hàng;

– Thành lập Đoàn chuyên gia đánh giá.

Bước 4: Đánh giá sơ bộ (đánh giá giai đoạn 1)

Đoàn chuyên gia đánh giá chi tiết tài liệu về hệ thống quản lý của khách hàng;

– Đánh giá địa điểm của khách hàng và các điều kiện cụ thể đồng thời tiến hành trao đổi với cán bộ của khách hàng để xác định sự sẵn sàng cho đánh giá giai đoạn 2;

– Xem xét tình trạng và sự hiểu biết của khách hàng về các yêu cầu của tiêu chuẩn, đặc biệt là nhận biết việc thực hiện chính hoặc các khía cạnh, quá trình, mục tiêu và hoạt động quan trọng của hệ thống quản lý;

– Thu thập các thông tin cần thiết liên quan đến phạm vi của hệ thống quản lý, các quá trình và (các) địa điểm của khách hàng, cũng như các khía cạnh về luật định và chế định liên quan và sự tuân thủ (ví dụ khía cạnh của chất lượng, môi trường, khía cạnh pháp lý của hoạt động của khách hàng, các rủi ro kèm theo, v.v…);

– Xem xét việc phân bổ nguồn lực để đánh giá giai đoạn 2 và thỏa thuận với khách hàng về chi tiết đánh giá giai đoạn 2;

– Đưa ra trọng tâm để hoạch định đánh giá giai đoạn 2 bằng việc thu nhận hiểu biết đầy đủ về hệ thống quản lý của khách hàng và các hoạt động tác nghiệp tại hiện trường trong bối cảnh các khía cạnh quan trọng có thể có;

– Đánh giá xem các cuộc đánh giá nội bộ xà xem xét của lãnh đạo có được hoạch định và thực hiện hay không và mức độ áp dụng của hệ thống quản lý có chứng tỏ rằng khách hàng sẵn sằng để đánh giá giai đoạn 2.

Bước 5: Đánh giá chính thức (đánh giá giai đoạn 2)

Đoàn chuyên gia đánh giá xác nhận việc áp dụng, bao gồm cả tính hiệu lực của hệ thống quản lý

Bước 6: Thẩm xét sau chứng nhận: Hội đồng thẩm xét xem xét các hồ sơ chứng nhận

– Đơn đăng ký;

– Hệ thống tài liệu khách hàng;

– Hồ sơ xem xét trước đánh giá;

– Hồ sơ đánh giá sơ bộ và chính thức.

Bước 7: Cấp giấy chứng nhận:

Kết thúc quá trình đánh giá, khách hàng sẽ nhận được giấy chứng nhận có thời hạn 3 năm.

Bước 8: Đánh giá giám sát định kỳ

Trong thời gian hiệu lực GCN, khách hàng sẽ chịu sự đánh giám sát định kỳ với chu kỳ không quá 12 tháng/lần.

Bước 9: Đánh giá chứng nhận lại

Khách hàng có nhu cầu chứng nhận lại khi GCN hết hiệu lực 3 năm, thực hiện đánh giá lại như Bước 3.

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sau chứng nhận.

Hotline: 0962 85 84 39

Email: info@isoq.vn

Back To Top
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!!