skip to Main Content

Chứng nhận hợp chuẩn Ecgônômi – Bàn ghế theo TCVN 7490:2005

Vì sao phải Chứng nhận hợp chuẩn Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở theo TCVN 7490:2005

Chứng nhận hợp chuẩn Ecgônômi – Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở theo TCVN 7490:2005 là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên các đơn vị sản xuất nên thực hiện chứng nhận đối với sản phẩm này vì một số lý do sau:

 • Chứng minh sản phẩm Ecgônômi – Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở của nhà sản xuất đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7490:2005.
 • Việc Chứng nhận hợp chuẩn Ecgônômi – Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà sản xuất xem xét lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.
 • Ngoài ra để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình được ổn đinh khi đưa vào sử dụng, đa phần các khách hàng, công trình đều yêu cầu các đơn vị sản xuất phải có bên thứ 3 xác nhận chất lượng sản phẩm trước khi tham gia đấu thầu.

Quy trình Chứng nhận hợp chuẩn Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở

Chứng nhận hợp chuẩn Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở

Kết thúc quá trình tư vấn chứng nhận hợp chuẩn, IsoQ VietNam hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn Ecgônômi tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở:

 • Bản công bố hợp chuẩn;
 • Bản sao y bản chính GPĐKKD hoặc giấy tờ tương đương;
 • Giấy Chứng nhận hợp chuẩn Ecgônômi .

* Thời gian thực hiện: 10 ngày (không tính thời gian thử nghiệm mẫu)

Văn bản pháp lý liên quan

 • TCVN 7490:2005 về Ecgônômi – Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở – Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc học của học sinh
 • Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN & Thông tư 02/2017/TT-BKHCN;
 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
 • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP & Nghị định 78/2018/NĐ-CP.

Tải về TCVN 7490:2005 về Ecgônômi - Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở - Yêu cầu về kích thước cơ bản theo chỉ số nhân trắc học của học sinh

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn Chứng nhận hợp chuẩn Ecgônômi – Bàn ghế học sinh tiểu học và trung học cơ sở theo TCVN 7490:2005 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

5/5 - (25 bình chọn)
Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top