skip to Main Content

Chứng nhận hợp chuẩn gạch block bê tông tự chèn – TCVN 6476:1999

Các đơn vị sản xuất gạch bê tông phải chứng nhận hợp chuẩn gạch bê tông theo TCVN 6476:1999?

Vì sao phải chứng nhận hợp chuẩn gạch bê tông theo TCVN 6476:1999

1. Là minh chứng cho chất lượng, năng lực của nhà sản xuất gạch block bê tông tự chèn;

2. Nâng cao uy tín và tạo lòng tin của khách hàng đối với sản phẩm gạch block bê tông tự chèn, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường.

3. Có cơ hội xem xét lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng sản phẩm gạch block bê tông tự chèn, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.

4. Đáp ứng yêu cầu của các công trình, khách hàng yêu cầu.

IsoQ VietNam cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp chuẩn gạch block bê tông tự chèn theo TCVN 6476:1999  và hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn sau chứng nhận.

Quy trình chứng nhận hợp chuẩn gạch bê tông theo TCVN 6476:1999

chứng nhận hợp chuẩn gạch block bê tông tự chèn

Kết thúc quá trình chứng nhận hợp chuẩn, IsoQ VietNam hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Hồ sơ công bố hợp chuẩn gồm:

1. Bản công bố hợp chuẩn;

2. Bản sao y bản chính GPĐKKD hoặc giấy tờ tương đương;

3. Giấy chứng nhận hợp chuẩn gạch block bê tông tự chèn.

Văn bản pháp lý liên quan:

1. TCVN 6476:1999;

2. Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN;

3. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

4. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top