skip to Main Content

Chứng nhận hợp chuẩn giàn giáo thép – TCVN 6052:1995

Các đơn vị sản xuất giàn giáo thép cần chứng nhận hợp chuẩn giàn giáo thép theo TCVN 6052:1995

Vì sao phải chứng nhận hợp chuẩn giàn giáo thép theo TCVN 6052:1995

Để đảm bảo an toàn cho người lao động tham gia tại các công trình, đa phần các nhà thầu xây dựng lựa chọn các đơn vị cung cấp giàn giáo có uy tín và năng lực.

Việc chứng nhận hợp chuẩn giàn giáo thép theo TCVN 6052:1995 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất giàn giáo.

IsoQ VietNam cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp chuẩn giàn giáo thép nhanh chóng với chi phí ưu đãi.

Quy trình chứng nhận hợp chuẩn giàn giáo thép

Chứng nhận hợp chuẩn giàn giáo thép

Kết thúc quá trình chứng nhận hợp chuẩn, IsoQ VietNam hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn giàn giáo thép tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Hồ sơ công bố hợp chuẩn gồm:

1. Bản công bố hợp chuẩn;

2. Bản sao y bản chính GPĐKKD hoặc giấy tờ tương đương;

3. Giấy chứng nhận hợp chuẩn giàn giáo thép theo TCVN 6052:1995

Lợi ích khi chứng nhận hợp chuẩn giàn giáo thép theo TCVN 6052:1995

1. Là minh chứng cho chất lượng, năng lực của nhà sản xuất;

2. Nâng cao uy tín và tạo lòng tin của khách hàng đối với sản phẩm, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường.

3. Có cơ hội xem xét lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.

4. Đáp ứng yêu cầu của các công trình, khách hàng yêu cầu.

Văn bản pháp lý liên quan:

1. TCVN 6052:1995

2. Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN;

3. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

4. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top