skip to Main Content

Chứng nhận hợp chuẩn Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp theo TCVN 7364: 2004

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm này không nằm trong đối tượng bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy nữa. Như vậy, các doanh nghiệp sản xuất Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp muốn khẳng định chất lượng sản phẩm và tạo thuận lợi trong quá trình đấu thầu vào các công trình lớn thì có thể lựa chọn việc chứng nhận và công bố hợp chuẩn.

Tiêu chuẩn về Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp

TCVN 7364-1 ÷ 6: 2004 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận có sửa đổi các phần tương ứng của ISO 12543-1 ÷ 6. Các phần sửa đổi nhằm t­ương thích với các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về kính thành phần: TCVN 7218: 2002 và TCVN 7219: 2002. Đồng thời, phương pháp thử độ bền cơ học của kính dán nhiều lớp tuân thủ TCVN 7368: 2004. Do đó, nội dung “Tiêu chuẩn viện dẫn” trong bộ Tiêu chuẩn này không t­ương đ­ương ISO 12543-1 ÷ 6.

TCVN 7364-1 ÷ 6: 2004 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC160 Thủy tinh trong xây dựng biên soạn trên cơ sở đề nghị của Công ty xuất nhập khẩu xây dựng VINACONEX 7, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lư­ờng Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Vì sao phải chứng nhận hợp chuẩn Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp theo TCVN 7364: 2004

Chứng nhận hợp chuẩn Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp theo TCVN 7364: 2004 là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên các đơn vị sản xuất nên thực hiện chứng nhận đối với sản phẩm này vì một số lý do sau:

 • Chứng minh sản phẩm Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp của nhà sản xuất đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 7364: 2004
 • Việc chứng nhận hợp chuẩn Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp theo TCVN 7364: 2004 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà sản xuất cửa xem xét lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.
 • Ngoài ra để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình được ổn đinh khi đưa vào sử dụng, đa phần các khách hàng, công trình đều yêu cầu các đơn vị sản xuất phải có bên thứ 3 xác nhận chất lượng sản phẩm trước khi tham gia đấu thầu.

Quy trình Chứng nhận hợp chuẩn Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp theo TCVN 7364: 2004

Chứng nhận hợp chuẩn Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp theo TCVN 7364: 2004

Kết thúc quá trình tư vấn chứng nhận hợp chuẩn, IsoQ VietNam hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp theo TCVN 7364: 2004 tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp gồm:

 • Bản công bố hợp chuẩn;
 • Bản sao y bản chính GPĐKKD hoặc giấy tờ tương đương;
 • Giấy chứng nhận hợp chuẩn Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp theo TCVN 7364: 2004

* Thời gian thực hiện: 10 ngày (không tính thời gian thử nghiệm mẫu)

Văn bản pháp lý liên quan:

 • TCVN 7364: 2004
 • Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN & Thông tư 02/2017/TT-BKHCN
 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
 • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP & Nghị định 78/2018/NĐ-CP

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp chuẩn Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp theo TCVN 7364: 2004 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top