skip to Main Content

Chứng nhận Hợp chuẩn Muối thực phẩm theo TCVN 3974:2015

Tiêu chuẩn về Muối thực phẩm

TCVN 3974:2015 thay thế TCVN 3974:2007 ;
TCVN 3974:2015 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 150-1985; soát xét năm 2012;
TCVN 3974:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F4 Gia vị và phụ gia thực phẩm biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho muối được dùng làm nguyên liệu thực phẩm, để bán trực tiếp cho người tiêu dùng và để chế biến thực phẩm. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho muối được dùng làm chất mang của các phụ gia thực phẩm và/hoặc các chất dinh dưỡng. Đối với các nhu cầu đặc biệt, có thể phải áp dụng các yêu cầu cụ thể hơn.
Tiêu chuẩn này không áp dụng cho muối có nguồn gốc khác với mô tả tại Điều 2, đặc biệt với muối là sản phẩm phụ trong các ngành công nghiệp hóa chất.

Vì sao phải Chứng nhận hợp chuẩn Muối thực phẩm theo TCVN 3974:2015

Chứng nhận hợp chuẩn Muối thực phẩm theo TCVN 3974:2015 là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên các đơn vị sản xuất nên thực hiện chứng nhận đối với sản phẩm này vì một số lý do sau:

  • Chứng minh sản phẩm Muối thực phẩm của nhà sản xuất đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 3974:2015.
  • Việc Chứng nhận hợp chuẩn Muối thực phẩm là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất Muối thực phẩm, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.
  • Được sử dụng dấu chứng nhận chất lượng trực tiếp trên sản phẩm, bao bì hay trên các tài liệu nhằm mục đích quảng cáo, quảng bá.
  • Tiết kiệm chi phí thử nghiệm, có thể được xét miễn, giảm kiểm tra khi có Giấy chứng nhận và Dấu chất lượng.
  • Quá trình chứng nhận giúp nhà sản xuất có nhiều cơ hội cải tiến hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.

Quy trình Chứng nhận hợp chuẩn Muối thực phẩm

Chứng nhận hợp chuẩn Muối thực phẩm

Kết thúc quá trình tư vấn chứng nhận hợp chuẩn, IsoQ VietNam hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn Muối thực phẩm tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện: 10 ngày (không tính thời gian thử nghiệm mẫu)

Chi phí thực hiện:

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về số lượng sản phẩm, sản lượng, địa điểm và số lượng CBNV tham gia sản xuất, ISOQ sẽ đưa ra chi phí chứng nhận phù hợp nhất đối với từng khách hàng.

Hiệu lực của giấy chứng nhận:

Giấy chứng nhận hợp chuẩn có giá trị trong vòng 3 năm.
Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, ISOQ sẽ tiến hành đánh giá giám sát không quá 12 tháng/ lần

Dấu chứng nhận hợp chuẩn:

Sau đây là mẫu dấu chứng nhận hợp chuẩn của ISOQ đối với sản phẩm Muối thực phẩm theo TCVN 3974:2015

Dấu chứng nhận TCVN 3974
Dấu chứng nhận phù hợp TCVN 3974


Tải về TCVN 3974:2015 Muối Thực Phẩm

IsoQ cung cấp dịch Chứng nhận hợp chuẩn Muối thực phẩm theo TCVN 3974:2015 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top