skip to Main Content

Chứng nhận hợp chuẩn Phụ gia hoá học cho bê tông theo TCVN 8826: 2011

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Phụ gia hoá học cho bê tông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm này không nằm trong đối tượng bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy nữa. Như vậy, các doanh nghiệp sản xuất Phụ gia hoá học cho bê tông muốn khẳng định chất lượng sản phẩm và tạo thuận lợi trong quá trình đấu thầu vào các công trình lớn thì có thể lựa chọn việc chứng nhận và công bố hợp chuẩn.

Tiêu chuẩn về Phụ gia hoá học cho bê tông

TCVN 8826:2011 được chuyển đổi từ TCXDVN 325:2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 8826:2011 do Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
. Tiêu chuẩn này áp dụng cho 7 loại phụ gia hóa học dùng cho bê tông xi măng poóc lăng gồm:
– Phụ gia hóa dẻo giảm nước, ký hiệu loại A;
– Phụ gia chậm đông kết, ký hiệu loại B;
– Phụ gia đóng rắn nhanh, ký hiệu loại C;
– Phụ gia hóa dẻo – chậm đông kết, ký hiệu loại D;
– Phụ gia hóa dẻo – đóng rắn nhanh, ký hiệu loại E;
– Phụ gia siêu dẻo (giảm nước mức cao), ký hiệu loại F;
– Phụ gia siêu dẻo – chậm đông kết, ký hiệu loại G.
. Các loại phụ gia như: phụ gia cuốn khí, phụ gia kị nước, phụ gia trương nở, phụ gia bền sulfat, v.v… không thuộc phạm vi của tiêu chuẩn này.

Vì sao phải chứng nhận hợp chuẩn Phụ gia hoá học cho bê tông theo TCVN 8826: 2011

Chứng nhận hợp chuẩn Phụ gia hoá học cho bê tông theo TCVN 8826: 2011 là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên các đơn vị sản xuất nên thực hiện chứng nhận đối với sản phẩm này vì một số lý do sau:

 • Chứng minh sản phẩm Phụ gia hoá học cho bê tông của nhà sản xuất đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 8826: 2011
 • Việc chứng nhận hợp chuẩn Phụ gia hoá học cho bê tông theo TCVN 8826: 2011 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất Phụ gia hoá học cho bê tông, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà sản xuất cửa xem xét lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.
 • Ngoài ra để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình được ổn đinh khi đưa vào sử dụng, đa phần các khách hàng, công trình đều yêu cầu các đơn vị sản xuất phải có bên thứ 3 xác nhận chất lượng sản phẩm trước khi tham gia đấu thầu.

Quy trình Chứng nhận hợp chuẩn Phụ gia hoá học cho bê tông theo TCVN 8826: 2011

Chứng nhận hợp chuẩn Phụ gia hoá học cho bê tông theo TCVN 8826: 2011

Kết thúc quá trình tư vấn chứng nhận hợp chuẩn, IsoQ VietNam hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn Phụ gia hoá học cho bê tông theo TCVN 8826: 2011 tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn Phụ gia hoá học cho bê tông gồm:

 • Bản công bố hợp chuẩn;
 • Bản sao y bản chính GPĐKKD hoặc giấy tờ tương đương;
 • Giấy chứng nhận hợp chuẩn Phụ gia hoá học cho bê tông theo TCVN 8826: 2011

* Thời gian thực hiện: 10 ngày (không tính thời gian thử nghiệm mẫu)

Văn bản pháp lý liên quan:

 • TCVN 8826: 2011
 • Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN & Thông tư 02/2017/TT-BKHCN
 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
 • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP & Nghị định 78/2018/NĐ-CP

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp chuẩn Phụ gia hoá học cho bê tông theo TCVN 8826: 2011 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top