skip to Main Content

Chứng nhận Hợp chuẩn Tro xỉ nhiệt điện đốt than theo TCVN 12249:2018

Tiêu chuẩn về Tro xỉ nhiệt điện đốt than

TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp – Yêu cầu chung do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho tro xỉ nhiệt điện đốt than sử dụng làm vật liệu san lấp cho các công trình xây dựng, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.
Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng đối với tro xỉ nhiệt điện đốt than đã được phân định không phải chất thải nguy hại theo quy định.

Vì sao phải Chứng nhận hợp chuẩn Tro xỉ nhiệt điện đốt than theo TCVN 12249:2018

Chứng nhận hợp chuẩn Tro xỉ nhiệt điện đốt than theo TCVN 12249:2018 là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên các đơn vị sản xuất nên thực hiện chứng nhận đối với sản phẩm này vì một số lý do sau:

  • Chứng minh sản phẩm Tro xỉ nhiệt điện đốt than của nhà sản xuất đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 12249:2018.
  • Việc Chứng nhận hợp chuẩn Tro xỉ nhiệt điện đốt than là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất Tro xỉ nhiệt điện đốt than, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.
  • Được sử dụng dấu chứng nhận chất lượng trực tiếp trên sản phẩm, bao bì hay trên các tài liệu nhằm mục đích quảng cáo, quảng bá.
  • Tiết kiệm chi phí thử nghiệm, có thể được xét miễn, giảm kiểm tra khi có Giấy chứng nhận và Dấu chất lượng.
  • Quá trình chứng nhận giúp nhà sản xuất có nhiều cơ hội cải tiến hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.

Quy trình Chứng nhận hợp chuẩn Tro xỉ nhiệt điện đốt than

Chứng nhận hợp chuẩn Tro xỉ nhiệt điện đốt than

Kết thúc quá trình tư vấn chứng nhận hợp chuẩn, IsoQ VietNam hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn Tro xỉ nhiệt điện đốt than tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện: 10 ngày (không tính thời gian thử nghiệm mẫu)

Chi phí thực hiện:

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin về số lượng sản phẩm, sản lượng, địa điểm và số lượng CBNV tham gia sản xuất, ISOQ sẽ đưa ra chi phí chứng nhận phù hợp nhất đối với từng khách hàng.

Hiệu lực của giấy chứng nhận:

Giấy chứng nhận hợp chuẩn có giá trị trong vòng 3 năm.
Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, ISOQ sẽ tiến hành đánh giá giám sát không quá 12 tháng/ lần

Dấu chứng nhận hợp chuẩn:

Sau đây là mẫu dấu chứng nhận hợp chuẩn của ISOQ đối với sản phẩm Tro xỉ nhiệt điện đốt than theo TCVN 12249:2018

Dấu chứng nhận TCVN 12249Dấu chứng nhận phù hợp TCVN 12249

Tải về TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp-Yêu cầu chung

IsoQ cung cấp dịch Chứng nhận hợp chuẩn Tro xỉ nhiệt điện đốt than theo TCVN 12249:2018 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top