skip to Main Content

Chứng nhận hợp chuẩn tro xỉ theo TCVN 12660:2019

Tiêu chuẩn về tro xỉ

TCVN 12660:2019 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm đường ô tô – Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu – do trường Đại học xây dựng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Vì sao phải Chứng nhận hợp chuẩn tro xỉ theo Tiêu chuẩn về tro xỉ

Theo Quyết định 1696/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 23/9/2014 về một số giải pháp xử lý tro, xỉ, thạch cao của nhà máy nhiệt điện, hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 và Văn bản số 523/TTg-CN phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng và các hướng dẫn liên quan của bộ xây dựng, sản phẩm Tro xỉ nhiệt điện đốt than cần phải đáp ứng Tiêu chuẩn về tro xỉ trước khi làm vật liệu san lấp.

Quy trình Chứng nhận hợp chuẩn Tro xỉ

Chứng nhận hợp chuẩn tro xỉ theo TCVN 12660:2019

Kết thúc quá trình  chứng nhận hợp chuẩn, IsoQ VietNam hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn tro xỉ tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn Tro xỉ:

  • Bản công bố hợp chuẩn;
  • Bản sao y bản chính GPĐKKD hoặc giấy tờ tương đương;
  • Giấy Chứng nhận hợp chuẩn tro xỉ.

* Thời gian thực hiện: 10 ngày (không tính thời gian thử nghiệm mẫu)

Văn bản pháp lý liên quan

  • TCVN 12660:2019 – Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp
  • Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN & Thông tư 02/2017/TT-BKHCN;
  • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
  • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP & Nghị định 78/2018/NĐ-CP.


Tải về TCVN 12660:2019

IsoQ cung cấp dịch vụ Chứng nhận hợp chuẩn tro xỉ theo TCVN 12660:2019 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top