skip to Main Content

Chứng nhận hợp chuẩn Vữa cho bê tông nhẹ – TCVN 9028:2011

Các đơn vị sản xuất Vữa cho bê tông nhẹ phải Chứng nhận hợp chuẩn Vữa cho bê tông nhẹ – TCVN 9028:2011

Tại sao phải Chứng nhận hợp chuẩn Vữa cho bê tông nhẹ – TCVN 9028:2011

1. Là minh chứng cho chất lượng, năng lực của nhà sản xuất;

2. Nâng cao uy tín và tạo lòng tin của khách hàng đối với sản phẩm, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường.

3. Có cơ hội xem xét lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.

4. Đáp ứng yêu cầu của các công trình, khách hàng yêu cầu.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình được ổn đinh khi đưa vào sử dụng, đa phần các công trình xây dựng đều yêu cầu các đơn vị sản xuất phải được bên thứ 3 xác nhận chất lượng sản phẩm cũng như năng lực sản xuất trước khi tham gia đấu thầu.

Vì vậy, việc chứng nhận hợp chuẩn vữa cho bê tông nhẹ theo TCVN 9028:2011 là việc cần thiết để đáp ứng các yêu cầu trên.

IsoQ VietNam cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp chuẩn vữa cho bê tông nhẹ theo TCVN 9028:2011 và dịch vụ công bố hợp chuẩn vữa cho bê tông nhẹ tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng sau chứng nhận.

Quy trình chứng nhận hợp chuẩn vữa cho bê tông nhẹ

chứng nhận hợp chuẩn vữa cho bê tông nhẹ

Kết thúc quá trình chứng nhận hợp chuẩn, IsoQ VietNam hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn vữa cho bê tông nhẹ tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Hồ sơ công bố hợp chuẩn gồm:

1. Bản công bố hợp chuẩn;

2. Bản sao y bản chính GPĐKKD hoặc giấy tờ tương đương;

3. Giấy chứng nhận hợp chuẩn vữa cho bê tông nhẹ theo TCVN 9028:2011

Văn bản pháp lý liên quan:

1. TCVN 9028:2011;

2. Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN;

3. Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

4. Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top