skip to Main Content

Chứng nhận hợp chuẩn Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt theo TCVN 6069: 2007

Theo QCVN 16:2014/BXD, các sản phẩm Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 01/01/2018, khi QCVN 16:2017/BXD có hiệu lực, các sản phẩm này không nằm trong đối tượng bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy nữa. Như vậy, các doanh nghiệp sản xuất Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt muốn khẳng định chất lượng sản phẩm và tạo thuận lợi trong quá trình đấu thầu vào các công trình lớn thì có thể lựa chọn việc chứng nhận và công bố hợp chuẩn.

Tiêu chuẩn về Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt

TCVN 6069 : 2007 thay thế cho TCVN 6069 : 1995.
TCVN 6069 : 2007 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC74 Xi măng – Vôi hoàn thiện trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng – Bộ Xây dựng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng ít tỏa nhiệt.

Vì sao phải chứng nhận hợp chuẩn Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt theo TCVN 6069: 2007

Chứng nhận hợp chuẩn Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt theo TCVN 6069: 2007 là hoạt động tự nguyện, tuy nhiên các đơn vị sản xuất nên thực hiện chứng nhận đối với sản phẩm này vì một số lý do sau:

 • Chứng minh sản phẩm Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt của nhà sản xuất đạt chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6069: 2007
 • Việc chứng nhận hợp chuẩn Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt theo TCVN 6069: 2007 là việc cần thiết để tăng uy tín và minh chứng cho năng lực cũng như cam kết chất lượng sản phẩm của đơn vị sản xuất Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt, vì thế giúp cho nhà sản xuất dễ dàng trong việc mở rộng thị trường. Chứng chỉ hợp chuẩn sẽ tăng hiệu quả khi quảng bá thương hiệu của nhà sản xuất trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho nhà sản xuất cửa xem xét lại hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm giúp ổn định chất lượng, giảm sự sản phẩm bị lỗi và nâng cao năng suất thông qua hoạt động cải tiến liên tục.
 • Ngoài ra để đảm bảo an toàn và chất lượng công trình được ổn đinh khi đưa vào sử dụng, đa phần các khách hàng, công trình đều yêu cầu các đơn vị sản xuất phải có bên thứ 3 xác nhận chất lượng sản phẩm trước khi tham gia đấu thầu.

Quy trình Chứng nhận hợp chuẩn Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt theo TCVN 6069: 2007

Chứng nhận hợp chuẩn Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt theo TCVN 6069: 2007

Kết thúc quá trình tư vấn chứng nhận hợp chuẩn, IsoQ VietNam hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt theo TCVN 6069: 2007 tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Hồ sơ công bố hợp chuẩn Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt gồm:

 • Bản công bố hợp chuẩn;
 • Bản sao y bản chính GPĐKKD hoặc giấy tờ tương đương;
 • Giấy chứng nhận hợp chuẩn Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt theo TCVN 6069: 2007

* Thời gian thực hiện: 10 ngày (không tính thời gian thử nghiệm mẫu)

Văn bản pháp lý liên quan:

 • TCVN 6069: 2007
 • Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN & Thông tư 02/2017/TT-BKHCN
 • Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
 • Nghị định số 127/2007/NĐ-CP & Nghị định 78/2018/NĐ-CP

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp chuẩn Xi măng poóc lăng ít toả nhiệt theo TCVN 6069: 2007 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp chuẩn tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top