skip to Main Content

Ngày 28/10/2015, Bộ công thương ban hành QCVN 09:2015/BCT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh; theo đó các sản phẩm này phải chứng nhận và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Tại sao phải chứng nhận hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh

Đáp ứng yêu cầu theo quy định tại QCVN 09:2015/BCT;

Khẳng định chất lượng sản phẩm đạt chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng và phát triển thị trường;

Hơn nữa, theo quy định của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh lưu thông trên thị trường mà chưa chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sẽ bị xử phạt lên đến 40.000.000 và phải khắc phục hậu quả bằng cách thu hồi để tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng sản phẩm, hàng hóa không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu hủy sản phẩm, hàng hóa vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường.

Các loại sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh phải công bố và chứng nhận hợp quy

1. Giấy tissue;

2. Khăn giấy;

3. Giấy vệ sinh.

Văn bản pháp quy liên quan

QCVN 09:2015/BCT;

Thông tư số 36/2015/TT-BCT;

Thông tư số 48/2011/TT-BCT;

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.

Quy trình chứng nhận hợp quy khăn giấy

chứng nhận hợp quy khăn giấy, chứng nhận hợp quy giấy vệ sinh

Phương thức chứng nhận

Phương thức 5: áp dụng cho cơ sở có điều kiện đảm bảo chất lượng trong sản xuất ổn định;

Phương thức 7: áp dụng cho cơ sở chưa đủ điều kiện để đánh giá chứng nhận theo PT5 hoặc cho lô hàng nhập khẩu.

Hồ sơ chứng nhận hợp quy

1. Mẫu đơn đăng ký chứng nhận hợp quy;

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương;

3. Các tài liệu, thông số kỹ thuật của sản phẩm;

4. Các tài liệu có liên quan khác.

Hồ sơ công bố hợp quy

1. Bản công bố hợp quy;

2. Bản sao chứng chỉ chứng nhận hợp quy theo QCVN 09:2015/BCT;

3. Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hóa;

4. Các tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến sản phẩm, hàng hóa hoặc các quy định kỹ thuật khác;

5. Bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hàng hóa.

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy khăn giấy và giấy vệ sinh phù hợp QCVN 09:2015/BCT và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp quy sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top