skip to Main Content

Hết hiệu lực, tham khảo chứng nhận hợp quy phân bón theo  Nghị định 108/2017/NĐ-CP

Văn bản pháp quy liên quan:

– Nghị định số 202/2013/NĐ-CP;

– Thông tư số 29/2014/TT-BCT;

– Thông tư số 48/2011/TT-BCT; 28/2012/TT-BKHCN.

Các sản phẩm phân bón vô cơ phải chứng nhận hợp quy:

1. Phân bón đơn đa lượng: Phân đạm, phân lân, phân kali;

2. Phân trung lượng: Trong thành phần chính chứa một hoặc nhiều chất dinh dưỡng trung lượng;

3. Phân vi lượng: Trong thành phần chính chứa một hoặc nhiều chất dinh dưỡng vi lượng 4. Phân phức hợp: Trong thành phần có chứa ít nhất 2 (hai) chất dinh dưỡng đa lượng liên kết bằng liên kết hóa học;

5. Phân hỗn hợp: Được sản xuất bằng cách trộn từ hai loại phân bón vô cơ đa lượng, trung lượng, vi lượng, phân phức hợp;

6. Các phân bón quy nêu trên có bổ sung hoặc không bổ sung chất giữ ẩm, chất tăng hiệu suất sử dụng, chất điều hòa sinh trưởng, chất làm tăng khả năng miễn dịch cây trồng, chất chống vón cục và có chứa thành phần hữu cơ nhỏ hơn 5% là phân bón vô cơ.

Quy trình chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ

 

Chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ

Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy phân bón vô cơ:

1. Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Thông tư số 48/2011/TT-BCT;

2. Chứng chỉ chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ;

3. Bản mô tả chung về sản phẩm phân bón vô cơ gồm đặc điểm, tính năng, công dụng;

4. Các tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến phân bón hoặc các quy định kỹ thuật khác.

Một vài yêu cầu cơ bản tổ chức cần đáp ứng khi chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ:

1. Có chứng chỉ ISO 9001:2008 hoặc tương đương;

2. Có phòng thử nghiệm  hoặc ký kết hợp đồng với PTN có khả năng phân tích được các chỉ tiêu chất lượng quy định tại Thông tư 29/2014/TT-BCT và các chỉ tiêu chất lượng quy định tại tiêu chuẩn áp dụng đối với nguyên liệu đầu vào để kiểm soát chất lượng sản phẩm.

3. Có giấy phép sản xuất phân bón vô cơ đúng loại đăng ký chứng nhận hợp quy;

IsoQ VietNam cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ phù hợp Thông tư số 29/2014/TT-BCT và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top