skip to Main Content

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP Về Quản lý phân bón, Nghị định này thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP và Bãi bỏ Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ; Thông tư số 29/2014/TT-BCT, …
Như vậy, các sản phẩm phân bón cần phải chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường. Việc chứng nhận hợp quy sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tại sao phải chứng nhận hợp quy phân bón

Đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 108/2017/NĐ-CP;

Khẳng định chất lượng sản phẩm đạt chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng và phát triển thị trường;

Hơn nữa, theo quy định của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Các sản phẩm dệt may lưu thông trên thị trường mà chưa chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sẽ bị xử phạt lên đến 40.000.000 và phải khắc phục hậu quả bằng cách thu hồi để tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng sản phẩm, hàng hóa không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu hủy sản phẩm, hàng hóa vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường.

Quy trình chứng nhận hợp quy phân bón:

Chứng nhận hợp quy phân bón

Điều kiện chứng nhận hợp quy phân bón:

Phân bón phải có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 108/2017/NĐ-CP

Tổ chức sản xuất phân bón phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.

Quy trình công bố hợp quy phân bón:

Trình tự và thủ tục công bố:

1. Bước 1: Đánh giá hợp quy phân bón theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP.

Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định hoặc do tổ chức, cá nhân tự công bố hợp quy thực hiện.

2. Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy phân bón tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký sản xuất, kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký công bố:

1. Bản công bố hợp quy;

2. Bản sao y bản chính giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương;

3. Quy trình sản xuất;

4. Kế hoạch kiểm soát chất lượng;

5. Kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;

6. Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu điển hình;

7. Báo cáo đánh giá hợp quy.

8. Và một vài giấy tờ liên quan khác.

Mục 3->7 có thể được thay thế bằng giấy chứng nhận hợp quy của bên thứ 3

công bố hợp quy phân bón

Hợp quy phân bón – Văn bản pháp quy liên quan:

– Nghị định số 108/2017/NĐ-CP;

– Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006 68/2006/Qh21.

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy phân bón phù hợp Nghị định số 108/2017/NĐ-CP và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp quy sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top