skip to Main Content

Ngày 26 tháng 07 năm 2016, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 27/2016/TT-BNNPTNT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi QCVN 01 – 183:2016/BNNPTNT.

Theo đó, các sản phẩm thức ăn chăn nuôi (Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh; Thức ăn đậm đặc; Thức ăn tinh hỗn hợp) cần phải chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Tại sao phải chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Đáp ứng yêu cầu theo quy định tại QCVN 01 – 183:2016/BNNPTNT;

Khẳng định chất lượng sản phẩm đạt chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng và phát triển thị trường;

Hơn nữa, theo quy định của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Các thức ăn chăn nuôi lưu thông trên thị trường mà chưa chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sẽ bị xử phạt lên đến 40.000.000 và phải khắc phục hậu quả bằng cách thu hồi để tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng sản phẩm, hàng hóa không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu hủy sản phẩm, hàng hóa vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường.

Các sản phẩm cần phải chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn, gà, chim cút, vịt và ngan;

Thức ăn đậm đặc cho lợn, gà, chim cút, vịt và ngan;

Thức ăn tinh hỗn hợp cho Bê và bò thịt.

Quy trình chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Quy trình công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi:

Trình tự và thủ tục công bố:

1. Bước 1: Đánh giá hợp quy thức ăn chăn nuôi theo QCVN 01-183:2016/BNNPTNT.

Việc đánh giá hợp quy có thể do tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định hoặc do tổ chức, cá nhân tự công bố hợp quy thự hiện.

2. Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký sản xuất, kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký công bố:

1. Bản công bố hợp quy;

2. Bản sao y bản chính giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương;

3. Quy trình sản xuất;

4. Kế hoạch kiểm soát chất lượng;

5. Kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;

6. Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu điển hình;

7. Báo cáo đánh giá hợp quy.

Mục 3->7 có thể được thay thế bằng giấy chứng nhận hợp quy của bên thứ 3

công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi, chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi

Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi – Văn bản pháp quy liên quan:

– Nghị định số 08/2010/NĐ-CP;

– Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT; 50/2014/TT- BNNPTNT; 29/2015/TT- BNNPTNT;

– Thông tư số 55/2012/TT- BNNPTNT;

– Thông tư số 27/2016/TT-BNNPTNT; (Thay thế Thông tư số 81 /2009/TT-BNNPTNT)

– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 01-183:2016/BNNPTNT.

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi theo QCVN 01-183:2016/BNNPTNT và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top