skip to Main Content

Ngày 14/8/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Thông tư số 10/2018/TT-BNNPTNT V/v Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuốc thú y – yêu cầu chung  (QCVN01-187:2018/BNNPTN), theo đó các sản phẩm này phải chứng nhận và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Tại sao phải chứng nhận hợp quy thuốc thú y

Đáp ứng yêu cầu theo quy định tại QCVN01-187:2018/BNNPTN;

Khẳng định chất lượng sản phẩm đạt chuẩn, tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng và phát triển thị trường;

Hơn nữa, theo quy định của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP V/v Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Các sản phẩm khăn giấy và giấy vệ sinh lưu thông trên thị trường mà chưa chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy sẽ bị xử phạt lên đến 40.000.000 và phải khắc phục hậu quả bằng cách thu hồi để tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng sản phẩm, hàng hóa không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu hủy sản phẩm, hàng hóa vi phạm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường.

Các loại sản phẩm thuốc thú y phải công bố và chứng nhận hợp quy

a. Thuốc thú y dược phẩm

i. Thuốc thú y tiêm

ii. Thuốc thú y bột pha tiêm

iii. Thuốc thú y nhỏ mắt

iv. Thuốc thú y nhỏ tai, nhỏ (xịt) mũi

v. Thuốc thú y bột uống hoặc trộn thức ăn

vi. Thuốc thú ý cốm uống

vii. Thuốc thú y dạng dung dịch, hỗn dịch, nhũ tương uống

viii. Thuốc thú y mềm dùng trên da và niêm mạc

ix. Thuốc thú y viên nén

x. Thuốc thú y viên nang

b. Hóa chất dùng trong thú y

c. Vắc xin thú y

Văn bản pháp quy liên quan

QCVN01-187:2018/BNNPTN;

Thông tư số 10/2018/TT-BNNPTNT;

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN;

 Nghị định 43/2017/NĐ-CP.

Quy trình chứng nhận hợp quy thuốc thú y

chứng nhận hợp quy thuốc thú y

Trình tự công bố hợp và hồ sơ công bố hợp quy

Trình tự công bố hợp và hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 1 Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Hồ sơ chứng nhận hợp quy thuốc thú y

1. Mẫu đơn đăng ký chứng nhận hợp quy;

2. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương;

3. Các tài liệu, thông số kỹ thuật của sản phẩm;

4. Các tài liệu có liên quan khác.

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn, chứng nhận hợp quy thuốc thú y phù hợp QCVN01-187:2018/BNNPTN và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố hợp quy sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!!