skip to Main Content

Tại sao cần chứng nhận hợp quy Amiăng crizôtin

Amiăng crizôtin thuộc “Nhóm sản phẩm Vật liệu xây dựng khác” theo quy định tại QCVN 16:2017/BXD.

Như vậy, sản phẩm Amiăng crizôtin phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Phương thức đánh giá hợp quy Amiăng crizôtin

Phương thức 1 Phương thức 5 Phương thức 7
Chứng nhận Thử nghiêm mẫu điển hình Thử nghiệm mẫu điển hình

Đánh giá quá trình sản xuất

Thử nghiệm mẫu đại diện

đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa

Giám sát Thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu Thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường Kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất
Hiệu lực 01 năm

chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm

không quá 3 năm Chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.
Áp dụng Nhập khẩu

Đã áp dụng ISO 9001 hoặc tương đương

Sản xuất

Đã áp dụng ISO 9001 hoặc tương đương

Quy trình chứng nhận hợp quy Amiăng crizôtin

Chứng nhận hợp quy Amiăng crizôtin

Quy trình công bố hợp quy Amiăng crizôtin

Công bố hợp quy Amiăng crizôtin: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

Trình tự công bố hợp quy Amiăng crizôtin

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2017/BXD

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố hợp quy Amiăng crizôtin

1. Bản công bố hợp quy;

2. Bản mô tả chung về sản phẩm;

3. Chứng chỉ chứng nhận hợp quy Amiăng crizôtin.

Các chỉ tiêu thử nghiệm & Yêu cầu kỹ thuật Amiăng crizôtin

TT Sản phẩm Chỉ tiêu thử nghiệm Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp thử nghiệm Số lượng mẫu lấy
2 Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng 1. Loại amiăng dùng để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng Amiăng crizôtin không lẫn khoáng vật nhóm amfibôn TCVN 9188:2012 Lấy ngẫu nhiên tối thiểu 5 kg

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy Amiăng crizôtin theo QCVN 16:2017/BXD và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top