skip to Main Content

Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng thuộc “Nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm và vật liệu xảm khe” theo quy định tại QCVN 16:2014/BXD. Như vậy, sản phẩm Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

IsoQ VietNam chứng nhận hợp quy Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng theo phương thức 5 hoặc phương thức 7

– Phương thức 5:

+ Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 9001.

+ Hiệu lực của giấy Chứng nhận hợp quy: 01 năm đối với sản phẩm nhập khẩu; 03 năm đối với sản phẩm được đánh giá tại nơi sản xuất và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

– Phương thức 7:

+ Được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm.

+ Giấy Chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

Quy trình chứng nhận hợp quy Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng

chứng nhận hợp quy Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng

Công bố hợp quy Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Trình tự công bố

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD
Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố 

1. Bản công bố hợp quy;
2. Bản mô tả chung về sản phẩm;
3. Chứng chỉ chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng.

Yêu cầu kỹ thuật khi chứng nhận hợp quy Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng:

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
2 Bột bả tường gốc xi măng poóc lăng Cường độ bám dính, MPa, không nhỏ hơn Trong nhà Ngoài trời TCVN 7239: 2014 Lấy mẫu theo TCVN 4787: 2009 với khối lượng không nhỏ hơn 5 kg
– Ở điều kiện chuẩn 0,35 0,45
– Sau khi ngâm nước 72 h 0,25 0,30
– Sau khi thử chu kỳ sốc nhiệt 0,30

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top