skip to Main Content

Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) cho bê tông thuộc “Nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa” theo quy định tại QCVN 16:2019/BXD. Như vậy, sản phẩm Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) cho bê tông phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

IsoQ VietNam chứng nhận hợp quy Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) cho bê tông theo phương thức 5 hoặc phương thức 7

– Phương thức 5:

+ Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 9001.

+ Hiệu lực của giấy Chứng nhận hợp quy: 01 năm đối với sản phẩm nhập khẩu; 03 năm đối với sản phẩm được đánh giá tại nơi sản xuất và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

– Phương thức 7:

+ Được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm.

+ Giấy Chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

Quy trình chứng nhận hợp quy Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) cho bê tông

chứng nhận hợp quy Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) cho bê tông

Công bố hợp quy Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) cho bê tông: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Trình tự công bố

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2019/BXD
Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố 

1. Bản công bố hợp quy;
2. Bản mô tả chung về sản phẩm;
3. Chứng chỉ chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng.

Yêu cầu kỹ thuật khi chứng nhận hợp quy Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) cho bê tông:

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
2 Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi, sỏi dăm) cho bê tông 1. Thành phần hạt Theo Bảng 4 của TCVN 7570: 2006 TCVN 7572-2: 2006 Lấy tối thiểu ở 10 vị trí. Mẫu gộp tối thiểu 60 kg
2. Mác của đá dăm Theo mục 4.2.3 của TCVN 7570: 2006 TCVN 7572-10: 2006

TCVN 7572-11: 2006

3. Độ nén dập trong xi lanh của sỏi và sỏi dăm Theo Bảng 7 của TCVN 7570: 2006
4. Hàm lượng bụi, bùn, sét Theo Bảng 5 của TCVN 7570: 2006 TCVN 7572-8: 2006
5. Tạp chất hữu cơ trong sỏi Không thẫm hơn màu chuẩn TCVN 7572-9: 2006
6. Hàm lượng ion clo (Cl), không vượt quá(a) 0,01% TCVN 7572-15: 2006
7. Khả năng phản ứng kiềm – silic Trong vùng cốt liệu vô hại TCVN 7572-14: 2006

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top