skip to Main Content

Bê tông khí chưng áp là sản phẩm được sản xuất từ hỗn hợp vật liệu cát thạch anh, vôi, thạch cao nghiền mịn, xi măng… nước và chất tạo khí. Cát thạch anh có thể được thay thế bằng nguồn oxit silic khác, hoặc tro bay… Hỗn hợp vật liệu được trộn đều rồi được đổ vào khuôn thép. Chất tạo khí và vôi phản ứng sinh khí tạo các lỗ rỗng làm cho hỗn hợp bê tông trương nở trước khi bắt đầu đông kết. Sau khi đóng rắn sơ bộ bán thành phẩm được tháo khuôn, cắt thành từng viên gạch theo kích thước yêu cầu và được đưa vào thiết bị autoclave, tại đó sản phẩm phát triển cường độ trong môi trường hơi nước bão hòa có nhiệt độ và áp suất cao.

Tại sao cần chứng nhận hợp quy Bê tông khí chưng áp AAC

Bê tông khí chưng áp thuộc “Nhóm sản phẩm vật liệu xây” theo quy định tại QCVN 16:2017/BXD.

Như vậy, sản phẩm Bê tông khí chưng áp phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Phương thức đánh giá hợp quy Bê tông khí chưng áp AAC

Phương thức 1 Phương thức 5 Phương thức 7
Chứng nhận Thử nghiêm mẫu điển hình Thử nghiệm mẫu điển hình

Đánh giá quá trình sản xuất

Thử nghiệm mẫu đại diện

đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa

Giám sát Thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu Thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường Kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất
Hiệu lực 01 năm

chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm

không quá 3 năm Chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.
Áp dụng Nhập khẩu

Đã áp dụng ISO 9001 hoặc tương đương

Sản xuất

Đã áp dụng ISO 9001 hoặc tương đương

Quy trình chứng nhận hợp quy Bê tông khí chưng áp AAC

Chứng nhận hợp quy Bê tông khí chưng áp AAC

Quy trình công bố hợp quy Bê tông khí chưng áp AAC

Công bố hợp quy Bê tông khí chưng áp AAC: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

Trình tự công bố hợp quy Bê tông khí chưng áp AAC

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2017/BXD

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố hợp quy Bê tông khí chưng áp AAC

1. Bản công bố hợp quy;

2. Bản mô tả chung về sản phẩm;

3. Chứng chỉ chứng nhận hợp quy Bê tông khí chưng áp AAC.

Các chỉ tiêu thử nghiệm & Yêu cầu kỹ thuật Bê tông khí chưng áp AAC

TT Sản phẩm Tên chỉ tiêu Yêu cầu kỹ thuật Phương pháp thử Số lượng mẫu lấy
4 Sản phẩm bê tông khí chưng áp 1. Cường độ nén Bảng 4 của TCVN 7959:2017 TCVN 9030:2017 Lấy 15 viên bất kỳ từ mỗi lô
2. Khối lượng thể tích khô
3. Độ co khô, mm/m, không lớn hơn 0,2

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy Bê tông khí chưng áp AAC theo QCVN 16:2017/BXD và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top