skip to Main Content

Gạch rỗng đất sét nung là loại gạch Sản xuất từ đất sét (có thể có phụ gia) bằng phương pháp đùn dẻo và nung ở nhiệt độ thích hợp. Gạch có dạng hình hộp với các mặt bằng phẳng, trên mặt viên gạch có thể có rãnh hoặc gợn khía. Cạnh viên gạch có thể vuông hoặc lượn tròn với bán kính không lớn hơn 5 mm, theo mặt cắt vuông góc với phương đùn ép.

Tại sao cần chứng nhận hợp quy Gạch rỗng đất sét nung

Gạch rỗng đất sét nung thuộc “Nhóm sản phẩm vật liệu xây” theo quy định tại QCVN 16:2017/BXD.

Như vậy, sản phẩm Gạch rỗng đất sét nung phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Phương thức đánh giá hợp quy Gạch rỗng đất sét nung

– Phương thức 1: Thử nghiêm mẫu điển hình. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là 1 năm và giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu. Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm. Phương thức này áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu được sản xuất bởi cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

– Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là không quá 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng, điều kiện đảm bảo quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

– Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.

Quy trình chứng nhận hợp quy Gạch rỗng đất sét nung

chứng nhận hợp quy Gạch rỗng đất sét nung

Quy trình công bố hợp quy Gạch rỗng đất sét nung

Công bố hợp quy gạch rỗng đất sét nung: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

Trình tự công bố

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố 

1. Bản công bố hợp quy;

2. Bản mô tả chung về sản phẩm;

3. Chứng chỉ chứng nhận hợp quy Gạch rỗng đất sét nung.

Các chỉ tiêu thử nghiệm & Yêu cầu kỹ thuật Gạch rỗng đất sét nung

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
2 Gạch rỗng đất sét nung 1. Cường độ nén và uốn Theo Bảng 3 của TCVN 1450: 2009 TCVN 6355-2÷3: 2009 Lấy 50 viên bất kỳ từ mỗi lô.
2. Độ hút nước, %, không lớn hơn 16 TCVN 6355-4: 2009
3. Chiều dày thành, vách, mm, không nhỏ hơn 10 TCVN 6355-1: 2009
– Thành ngoài lỗ rỗng
– Vách ngăn giữa các lỗ rỗng 8

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy Gạch rỗng đất sét nung theo QCVN 16:2017/BXD và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top