skip to Main Content

Kính cốt lướt thép là loại Kính tấm có lưới thép đan đặt ở giữa tấm kính trong quá trình sản xuất, có hoặc không có vân hoa

Kính cốt lưới thép thuộc “Nhóm sản phẩm kính xây dựng” theo quy định tại QCVN 16:2014/BXD. Như vậy, sản phẩm Kính cốt lưới thép phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

IsoQ VietNam chứng nhận hợp quy kính cốt lưới thép theo phương thức 5 hoặc phương thức 7

– Phương thức 5:

+ Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 9001.

+ Hiệu lực của giấy Chứng nhận hợp quy: 01 năm đối với sản phẩm nhập khẩu; 03 năm đối với sản phẩm được đánh giá tại nơi sản xuất và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

– Phương thức 7:

+ Được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm.

+ Giấy Chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

Quy trình chứng nhận hợp quy kính cốt lưới thép

chứng nhận hợp quy kính cốt lưới thép

Công bố hợp quy kính cốt lưới thép: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Trình tự công bố

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD
Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố 

1. Bản công bố hợp quy;
2. Bản mô tả chung về sản phẩm;
3. Chứng chỉ chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng .

Yêu cầu kỹ thuật Kính cốt lưới thép:

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
8 Kính cốt lưới thép (a) 1. Sai lệch chiều dày Theo Bảng 1 của TCVN 7456: 2004 TCVN 7219: 2002 3 mẫu, kích thước ≥ (600×600) mm
2. Độ cong vênh Theo Bảng 2 của TCVN 7456: 2004 TCVN 7219: 2002
3. Khuyết tật ngoại quan Theo Bảng 3 của TCVN 7456: 2004 TCVN 7219: 2002

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top