skip to Main Content

Kính gương tráng bạc là loại kính được mạ bạc lên một mặt kính sau đó được phủ nhiều lớp sơn đặc chủng lên bề mặt vừa được mạ.

Tại sao cần chứng nhận hợp quy Kính gương tráng bạc

Chứng nhận hợp quy Kính xây dựng ngày càng quan trọng và cần thiết do kính xây dựng được sử dụng ngày càng nhiều trong các công trình xây dựng và là nhóm sản phẩm có khả năng gây mất an toàn cao. Theo thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 thì sản phẩm Kính gương tráng bạc thuộc “Nhóm sản phẩm kính xây dựng” theo quy định tại QCVN 16:2017/BXD. Như vậy, Kính gương tráng bạc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Với việc chứng nhận đạt chuẩn kính gương tráng bạc giúp kiểm soát quản lý chặt chẽ về chất lượng, tính năng kỹ thuật và phạm vi sử dụng để loại bỏ tối đa những tiềm ẩn có nguy cơ gây mất an toàn của sản phẩm cho người sử dụng.

Phương thức đánh giá hợp quy Kính gương tráng bạc

– Phương thức 1: Thử nghiêm mẫu điển hình. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là 1 năm và giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu. Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm. Phương thức này áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu được sản xuất bởi cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

– Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là không quá 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng, điều kiện đảm bảo quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

– Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.

Quy trình chứng nhận hợp quy Kính gương tráng bạc

chứng nhận hợp quy tráng gương tráng bạc

Quy trình công bố hợp quy kính gương tráng bạc

Công bố hợp quy Kính gương tráng bạc: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

Trình tự công bố hợp quy kính gương tráng bạc

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2017/BXD

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố hợp quy kính gương tráng bạc

Bản công bố hợp quy;

Bản mô tả chung về sản phẩm;

Chứng chỉ chứng nhận hợp quy kính gương tráng bạc.

Văn bản pháp quy liên quan

Thông tư số 10/2017/TT-BXD;

QCVN 16:2017/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Các chỉ tiêu thử nghiệm & Yêu cầu kỹ thuật Kính gương tráng bạc

STT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
5 Kính gương tráng bạc 1. Sai lệch chiều dày Bảng 1 của

TCVN 7624:2007

TCVN 7219:2002 3 mẫu, kích thước ≥ (600×600) mm
2. Khuyết tật ngoại quan Phụ lục A của

TCVN 7218:2002

TCVN 7219:2002
3. Độ bám dính của lớp sơn phủ, %, không nhỏ hơn 0,15 TCVN 7625:2007 4 mẫu, kích thước (100×100) mm

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy Kính gương tráng bạc theo QCVN 16:2017/BXD và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top