skip to Main Content

Kính kéo là Kính tấm không màu, được  sản xuất theo phương pháp kéo ngang hoặc kéo đứng, dùng trong xây dựng.

Kính kéo thuộc “Nhóm sản phẩm kính xây dựng” theo quy định tại QCVN 16:2014/BXD. Như vậy, sản phẩm Kính kéo phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

IsoQ VietNam chứng nhận hợp quy Kính kéo theo phương thức 5 hoặc phương thức 7

– Phương thức 5:

+ Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 9001.

+ Hiệu lực của giấy Chứng nhận hợp quy: 01 năm đối với sản phẩm nhập khẩu; 03 năm đối với sản phẩm được đánh giá tại nơi sản xuất và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

– Phương thức 7:

+ Được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm.

+ Giấy Chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

Quy trình chứng nhận hợp quy Kính kéo

chứng nhận hợp quy Kính kéo

Công bố hợp quy Kính kéo: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Trình tự công bố

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD
Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố 

1. Bản công bố hợp quy;
2. Bản mô tả chung về sản phẩm;
3. Chứng chỉ chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng .

Các yêu cầu kỹ thuật khi chứng nhận hợp quy Kính kéo:

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
1 Kính kéo 1. Sai lệch chiều dày Theo Bảng 1 của TCVN 7736: 2007 TCVN 7219: 2002 3 mẫu, kích thước ≥ (600×600) mm
2. Khuyết tật ngoại quan Theo Bảng 3 của TCVN 7736: 2007 TCVN 7219: 2002
3. Độ truyền sáng Theo Bảng 4 của TCVN 7736: 2007 TCVN 7219: 2002

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top