skip to Main Content

Kính màu hấp thụ nhiệt là Kính tấm có khả năng hấp thụ nhiệt của các tia trong quang phổ ánh sáng mặt trời. Kính hấp thụ nhiệt sản xuất từ thủy tinh màu gọi là kính màu hấp thụ nhiệt.

Tại sao cần chứng nhận hợp quy Kính màu hấp thụ nhiệt

Chứng nhận hợp quy Kính xây dựng ngày càng quan trọng và cần thiết do kính xây dựng được sử dụng ngày càng nhiều trong các công trình xây dựng và là nhóm sản phẩm có khả năng gây mất an toàn cao. Theo thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 thì sản phẩm Kính màu hấp thụ nhiệt thuộc “Nhóm sản phẩm kính xây dựng” theo quy định tại QCVN 16:2017/BXD. Như vậy, Kính màu hấp thụ nhiệt phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Với việc chứng nhận đạt chuẩn Kính màu hấp thụ nhiệt giúp kiểm soát quản lý chặt chẽ về chất lượng, tính năng kỹ thuật và phạm vi sử dụng để loại bỏ tối đa những tiềm ẩn có nguy cơ gây mất an toàn của sản phẩm cho người sử dụng.

Phương thức đánh giá hợp quy Kính màu hấp thụ nhiệt

– Phương thức 1: Thử nghiêm mẫu điển hình. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là 1 năm và giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu. Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm. Phương thức này áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu được sản xuất bởi cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

– Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là không quá 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng, điều kiện đảm bảo quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

– Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.

Quy trình chứng nhận hợp quy Kính màu hấp thụ nhiệt

chứng nhận hợp quy Kính màu hấp thụ nhiệt

Quy trình công bố hợp quy Kính màu hấp thụ nhiệt

Công bố hợp quy Kính màu hấp thụ nhiệt: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

Trình tự công bố hợp quy Kính màu hấp thụ nhiệt

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2017/BXD

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố hợp quy Kính màu hấp thụ nhiệt

Bản công bố hợp quy;

Bản mô tả chung về sản phẩm;

Chứng chỉ chứng nhận hợp quy kính màu hấp thụ nhiệt .

Văn bản pháp quy liên quan

Thông tư số 10/2017/TT-BXD;

QCVN 16:2017/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Các chỉ tiêu thử nghiệm & Yêu cầu kỹ thuật Kính màu hấp thụ nhiệt

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
2 Kính màu hấp thụ nhiệt 1. Sai lệch chiều dày Bảng 2 của TCVN 7529:2005 TCVN 7219:2002 3 mẫu, kích thước ≥ (600×600) mm
2. Khuyết tật ngoại quan Bảng 3 của TCVN 7529:2005 TCVN 7219:2002

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy Kính màu hấp thụ nhiệt theo QCVN 16:2017/BXD và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top