skip to Main Content

Kính phẳng tôi nhiệt  là Kính tấm được gia nhiệt đến nhiệt độ xác định và làm nguội nhanh tạo ứng suất nén bề mặt, tăng độ bền cơ lên nhiều lần và khi vỡ tạo thành những mảnh nhỏ khó gây sát thương. Tùy theo ứng suất nén bề mặt, kính tôi nhiệt bao gồm kính tôi nhiệt an toàn và kính bán tôi.

Kính phẳng tôi nhiệt thuộc “Nhóm sản phẩm kính xây dựng” theo quy định tại QCVN 16:2014/BXD. Như vậy, sản phẩm Kính phẳng tôi nhiệt phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

IsoQ VietNam chứng nhận hợp quy Kính phẳng tôi nhiệt theo phương thức 5 hoặc phương thức 7

– Phương thức 5:

+ Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 9001.

+ Hiệu lực của giấy Chứng nhận hợp quy: 01 năm đối với sản phẩm nhập khẩu; 03 năm đối với sản phẩm được đánh giá tại nơi sản xuất và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

– Phương thức 7:

+ Được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm.

+ Giấy Chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

Quy trình chứng nhận hợp quy Kính phẳng tôi nhiệt

chứng nhận hợp quy Kính phẳng tôi nhiệt

Công bố hợp quy Kính phẳng tôi nhiệt: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Trình tự công bố

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD
Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố 

1. Bản công bố hợp quy;
2. Bản mô tả chung về sản phẩm;
3. Chứng chỉ chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng.

Các chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu khi chứng nhận hợp quy Kính phẳng tôi nhiệt:

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
6 Kính phẳng tôi nhiệt (a) 1. Sai lệch chiều dày Theo Bảng 3 của TCVN 7455: 2013 TCVN 7219: 2002 3 mẫu, kích thước ≥ (600×600) mm
2. Khuyết tật ngoại quan Không cho phép TCVN 7219: 2002
3. Ứng suất bề mặt, MPa, không nhỏ hơn TCVN 8261: 2009
– Kính tôi nhiệt an toàn 69
– Kính bán tôi 24
4. Thử phá vỡ mẫu kính tôi nhiệt an toàn Theo Bảng 7 của TCVN 7455: 2013 TCVN 7455: 2013
5. Độ bền va đập kính tôi nhiệt an toàn Theo Bảng 7 của TCVN 7455: 2013 TCVN 7368: 2013

TCVN 7455: 2013

– Độ bền va đập bi rơi 6 mẫu, kích thước (610×610) mm
– Độ bền va đập con lắc 4 mẫu, kích thước (1900×860)mm

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top