skip to Main Content

Kính phủ bức xạ thấp (kính Low-E) là loại kính được phủ lên bề mặt một loại hợp chất đặc biệt siêu mỏng giúp kính có tính năng phát xạ nhiệt chậm, làm giảm sự phát tán, hấp thụ nhiệt lượng chậm và làm chậm quá trình truyền tải nhiệt. Nguyên lý của loại kính này có khả năng ngăn chặn bức xạ nhiệt từ mặt trời vào mùa hè và giảm khuếch tán nhiệt độ vào màu đông nên luôn giữ được nhiệt độ ổn định trong phòng, ngăn ngừa sức nóng của mặt trời nhưng vẫn đảm bảo độ sáng căn phòng.

Tại sao cần chứng nhận hợp quy Kính phủ bức xạ thấp

Chứng nhận hợp quy Kính xây dựng ngày càng quan trọng và cần thiết do kính xây dựng được sử dụng ngày càng nhiều trong các công trình xây dựng và là nhóm sản phẩm có khả năng gây mất an toàn cao. Theo thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 thì sản phẩm Kính phủ bức xạ thấp thuộc “Nhóm sản phẩm kính xây dựng” theo quy định tại QCVN 16:2017/BXD. Như vậy, Kính phủ bức xạ thấp phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Với việc chứng nhận đạt chuẩn Kính phủ bức xạ thấp giúp kiểm soát quản lý chặt chẽ về chất lượng, tính năng kỹ thuật và phạm vi sử dụng để loại bỏ tối đa những tiềm ẩn có nguy cơ gây mất an toàn của sản phẩm cho người sử dụng.

Phương thức đánh giá hợp quy Kính phủ bức xạ thấp

– Phương thức 1: Thử nghiêm mẫu điển hình. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là 1 năm và giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu. Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm. Phương thức này áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu được sản xuất bởi cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

– Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là không quá 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng, điều kiện đảm bảo quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

– Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.

Quy trình chứng nhận hợp quy Kính phủ bức xạ thấp

chứng nhận hợp quy Kính phủ bức xạ thấp

Quy trình công bố hợp quy Kính phủ bức xạ thấp

Công bố hợp quy Kính phủ bức xạ thấp: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

Trình tự công bố hợp quy Kính phủ bức xạ thấp

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2017/BXD

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố hợp quy Kính phủ bức xạ thấp

Bản công bố hợp quy;

Bản mô tả chung về sản phẩm;

Chứng chỉ chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng .

Văn bản pháp quy liên quan

Thông tư số 10/2017/TT-BXD;

QCVN 16:2017/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Các chỉ tiêu thử nghiệm & Yêu cầu kỹ thuật Kính phủ bức xạ thấp

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
4 Kính phủ bức xạ thấp 1. Sai lệch chiều dày TCVN 9808:2013 TCVN 7219:2002 3 mẫu,

kích thước ≥ (600×600) mm

2. Khuyết tật ngoại quan Bảng 2 và Bảng 3 của TCVN 9808:2013 TCVN 9808:2013

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy Kính phủ bức xạ thấp theo QCVN 16:2017/BXD và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top