skip to Main Content

Kính phủ phản quang là Kính phẳng được phủ trên bề mặt 1 lớp phản quang bằng oxit kim loại. Thường sử dụng công nghệ thổi từ tính để phủ 1 hoặc nhiều lớp oxit kim loại lên trên kính.

Tại sao cần chứng nhận hợp quy Kính phủ phản quang

Kính phủ phản quang thuộc “Nhóm sản phẩm kính xây dựng” theo quy định tại QCVN 16:2017/BXD. Như vậy, sản phẩm Kính phủ phản quang phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

Phương thức đánh giá hợp quy kính phủ phản quang

– Phương thức 1: Thử nghiêm mẫu điển hình. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là 1 năm và giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu. Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm. Phương thức này áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu được sản xuất bởi cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

– Phương thức 5: Thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy là không quá 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng, điều kiện đảm bảo quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

– Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.

Quy trình chứng nhận hợp quy Kính phủ phản quang

chứng nhận hợp quy Kính phủ phản quang

Quy trình công bố hợp quy Kính phủ phản quang

Công bố hợp quy Kính phủ phản quang: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN

Trình tự công bố

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2017/BXD

Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố 

1. Bản công bố hợp quy;

2. Bản mô tả chung về sản phẩm;

3. Chứng chỉ chứng nhận hợp quy Kính phủ phản quang.

Văn bản pháp quy liên quan

Thông tư số 10/2017/TT-BXD;

QCVN 16:2017/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Các chỉ tiêu thử nghiệm & Yêu cầu kỹ thuật Kính phủ phản quang

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
5 Kính phủ phản quang 1. Sai lệch chiều dày và độ cong vênh của kính nền Quy định theo tiêu chuẩn sản phẩm kính nguyên liệu TCVN 7219: 2002 3 mẫu, kích thước ≥ (600×600) mm
2. Khuyết tật ngoại quan Theo Bảng 1 của TCVN 7528: 2005 TCVN 7219: 2002
3. Hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời Theo Bảng 2 của TCVN 7528: 2005 TCVN 7528: 2005
4. Độ bền mài mòn Theo Bảng 3 TCVN 7528: 2005 TCVN 7528: 2005 3 mẫu, kích thước ≥ (100×100) mm

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hợp quy Kính phủ phản quang theo QCVN 16:2017/BXD và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp công bố sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top