skip to Main Content

Tro bay là loại phụ gia khoáng, hoạt tính nhân tạo, là các sản phẩm phụ hoặc phế thải thu được trong các quá trình sản xuất công nghiệp, bao gồm silicafum, tro xỉ nhiệt điện, xỉ hạt lò cao… Dùng tro bay làm phụ gia bê tông sẽ làm tăng cường độ bê tông lên từ 1,5 – 2 lần; làm tăng độ nhớt của vữa giúp bê tông chui vào các khe lỗ dễ dàng; “khử vôi tự do CaO” trong xi măng (khoảng 6%) là thành phần gây “nổ” làm giảm chất lượng bê tông trong môi trường nước.

Phụ gia tro bay hoạt tính dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng thuộc “Nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa” theo quy định tại QCVN 16:2014/BXD.

Như vậy, sản phẩm Phụ gia tro bay hoạt tính dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trước khi lưu thông trên thị trường.

IsoQ VietNam chứng nhận hợp quy Phụ gia tro bay hoạt tính dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng theo phương thức 5 hoặc phương thức 7

– Phương thức 5:

+ Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có chứng chỉ ISO 9001.

+ Hiệu lực của giấy Chứng nhận hợp quy: 01 năm đối với sản phẩm nhập khẩu; 03 năm đối với sản phẩm được đánh giá tại nơi sản xuất và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

– Phương thức 7:

+ Được áp dụng cho từng lô sản phẩm sản xuất, nhập khẩu trên cơ sở thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện của lô sản phẩm.

+ Giấy Chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với từng lô sản phẩm.

Công bố hợp quy: theo quy định tại Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Quy trình chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng theo phương thức 5

Chứng nhận hợp quy Phụ gia tro bay hoạt tính dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

Quy trình công bố hợp quy vật liệu xây dựng

Trình tự công bố

Bước 1: Đánh giá hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD
Bước 2: Đăng ký bản công bố hợp quy vật liệu xây dựng tại Sở xây dựng.

Hồ sơ công bố 

1. Bản công bố hợp quy;
2. Bản mô tả chung về sản phẩm;
3. Chứng chỉ chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng .

Yêu cầu kỹ thuật Phụ gia tro bay hoạt tính dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng:

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu
7 Phụ gia tro bay hoạt tính dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây: Mẫu đơn được lấy ở ít nhất 5 vị trí khác nhau trong lô, mỗi vị trí lấy tối thiểu 2 kg. Mẫu thử được lấy từ hỗn hợp các mẫu đơn theo phương pháp chia tư
1. Tổng hàm lượng ôxit SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 Theo Bảng 1 của TCVN 10302: 2014 TCVN 8262: 2009
2. Hàm lượng canxi ôxit tự do (CaOtd) TCVN 141: 2008
3. Hàm lượng lưu huỳnh, hợp chất lưu huỳnh tính quy đổi ra SO3
4. Hàm lượng mất khi nung (MKN) TCVN 8262: 2009
5. Hàm lượng kiềm có hại TCVN 6882: 2001
6. Hàm lượng ion clo (Cl) TCVN 8826: 2011
7. Hoạt độ phóng xạ tự nhiên Aeff Phụ lục C TCVN 10302: 2014
Tro bay dùng cho xi măng:
1. Hàm lượng mất khi nung (MKN) Theo Bảng 2 của TCVN 10302: 2014 TCVN 8262: 2009
2. Hàm lượng SO3 TCVN 141: 2008
3. Hàm lượng canxi ôxit tự do (CaOtd)
4. Hàm lượng kiềm có hại (kiềm hòa tan) TCVN 8262: 2009
5. Chỉ số hoạt tính cường độ đối với xi măng sau 28 ngày so với mẫu đối chứng TCVN 6882: 2001
6. Hoạt độ phóng xạ tự nhiên Aeff Phụ lục C TCVN 10302: 2014

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top