skip to Main Content

Chứng nhận ISO 9001 cơ sở sản xuất Clanhke ximăng poóclăng

Các đơn vị sản xuất Clanhke ximăng poóclăng bắt buộc phải có Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 và chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD

Tại sao Chứng nhận ISO 9001:2015 và chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD là bắt buộc đối với các đơn vị sản xuất Clanhke ximăng poóclăng?

Clanhke ximăng poóclăng là gì?

            Clanhke xi măng là sản phẩm nung đến kết khối của hỗn hợp nguyên liệu đá vôi  đất sét theo các mô đun hệ số phù hợp để tạo được các thành phần khoáng theo mong muốn.

Yêu cầu kỹ thuật Clanhke ximăng poóclăng: được quy định tại TCVN 7024 : 2013

Tại sao các đơn vị sản xuất Clanhke ximăng poóclăng bắt buộc phải chứng nhận ISO 9001:2015?

Clanhke ximăng poóclăng là sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 16:2014/BXD,

Căn cứ mục 3.1.2.2 QCVN 16:2014/BXD: Công tác chứng nhận hợp quy thực hiện theo Phương thức 5: – Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

Vì vậy, các đơn vị sản xuất Clanhke ximăng poóclăng bắt buộc phải chứng nhận ISO 9001:2015 trước khi chứng nhận hợp quy Clanhke ximăng poóclăng

Quy trình tư vấn ISO 9001:2015

Tư vấn ISO 9001:2015

Quy trình chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015

IsoQ VietNam cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sau chứng nhận.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top