skip to Main Content

Chứng nhận ISO 9001 cơ sở sản xuất Cửa kim loại

Các đơn vị sản xuất cửa kim loại bắt buột phải có Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 và chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD

Tại sao Chứng nhận ISO 9001:2015 và chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD là bắt buột đối với các đơn vị sản xuất Cửa kim loại?

Cửa kim loại là gì?

          Cửa kim loại là các loại cửa được sản xuất từ:

– Nhôm hoặc hợp kim nhôm có hàm lượng đồng giới hạn tới 1%; nếu là hợp kim Al – Si – Cu có từ 3 % đến 4 % Cu thì phải được sơn phủ;

– Thép có cường độ chịu kéo lớn nhất trung bình là 355 Pa, (loại XCT 34 đến XCT 520) đã được mạ kẽm có độ dày không nhỏ hơn 20

– Thép lá, đã được mạ kẽm có độ dày không nhỏ hơn 0,8 mm hoặc trước khi định hình mạ kẽm có khối lượng không nhỏ hơn 275 g/m2 ở cả hai mặt; hoặc nếu không mạ kẽm trước, thì sau khi gia công phải được nhúng nóng một lớp mạ có khối lượng không nhỏ hơn 460 g/m2;

– Thép tấm, bằng thép không gỉ có hàm lượng đảm bảo không nhỏ hơn 17 % Cr và không nhỏ hơn 5 % Ni;

Yêu cầu kỹ thuật Cửa kim loại: được quy định tại TCVN 9366-2:2012

Tại sao các đơn vị sản xuất Cửa kim loại bắt buột phải chứng nhận ISO 9001:2015?

Cửa kim loại là sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 16:2014/BXD,

Căn cứ mục 3.1.2.2 QCVN 16:2014/BXD: Công tác chứng nhận hợp quy thực hiện theo Phương thức 5: – Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

Vì vậy, các đơn vị sản xuất Cửa kim loại bắt buột phải chứng nhận ISO 9001:2015 trước khi chứng nhận hợp quy Cửa kim loại

Quy trình tư vấn ISO 9001:2015

Tư vấn ISO 9001:2015

Quy trình chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015

IsoQ VietNam cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sau chứng nhận.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top