skip to Main Content

Chứng nhận ISO 9001 cơ sở sản xuất Ximăng poóclăng

Các đơn vị sản xuất Ximăng poóclăng bắt buộc phải có Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 và chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD

Tại sao Chứng nhận ISO 9001:2015 và chứng nhận hợp quy theo QCVN 16:2014/BXD là bắt buộc đối với các đơn vị sản xuất Ximăng poóclăng?

Ximăng poóclăng là gì?

          Ximăng poóclăng được nghiền từ clinker với một lượng thạch cao nhất định (chiếm từ 4-5%). Chất lượng xi măng Pooclăng được xác định theo tiêu chuẩn TCVN 2682:2009, gồm có 3 mác PC30, PC40 và PC50.

Tại sao các đơn vị sản xuất Ximăng poóclăng bắt buộc phải chứng nhận ISO 9001:2015?

Ximăng poóclăng là sản phẩm thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 16:2014/BXD,

Căn cứ mục 3.1.2.2 QCVN 16:2014/BXD: Công tác chứng nhận hợp quy thực hiện theo Phương thức 5: – Được áp dụng cho sản phẩm của nhà sản xuất có Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

Vì vậy, các đơn vị sản xuất Ximăng poóclăng bắt buộc phải chứng nhận ISO 9001:2015 trước khi chứng nhận hợp quy Ximăng poóclăng

Quy trình tư vấn ISO 9001:2015

Tư vấn ISO 9001:2015

Quy trình chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015

IsoQ VietNam cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng sau chứng nhận.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top