skip to Main Content

Chứng nhận ISO 9001 Cơ sở đóng tàu cá

Tại sao Các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép, vỏ gỗ, vật liệu mới, ... phải Chứng nhận ISO 9001:2015?

Ngày 08 tháng 3 năm 2019 Chính phủ ban hành Nghị định số 26/2019/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản. Căn cứ Điều 51. Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ thép; Điều 52. Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ gỗ; Điều 53. Điều kiện cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá vỏ vật liệu mới của Nghị định này; Các cơ sở nêu trên phải có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

Như vậy, các cơ sở đóng tàu bắt buộc phải được chứng nhận ISO 9001, ngoài ra, việc áp dụng ISO 9001 cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho doanh nghiệp như:

– Giúp doanh nghiệp cung cấp một cách ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng yêu cầu của khách hàng cũng như yêu cầu của luật định và chế định hiện hành

– Nâng cao thương hiệu và sức cạnh tranh của sản phẩm

– Là chuẩn mực để đánh giá, đo lường được sự tiến bộ hướng tới việc cải tiến liên tục hoạt động sản xuất kinh doanh;

– Tiếp cận phương pháp làm việc khoa học, giảm thiểu sự sai sót, ngăn ngừa rủi ro, nâng cao mức thỏa mãn của khách hàng;

Nghị định số 26/2019/NĐ-CP

Tải về Nghị định số 26/2019/NĐ-CP

Quy trình chứng nhận ISO 9001:2015

Chứng nhận ISO 9001:2015

Liên hệ IsoQ để được tư vấn thủ tục miễn phí.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top