skip to Main Content

Chứng nhận nông nghiệp hữu cơ - chăn nuôi hữu cơ là gì?

Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống quản lý sản xuất toàn diện nhằm đẩy mạnh và tăng cường sức khỏe của hệ sinh thái nông nghiệp bao gồm cả đa dạng sinh học, các chu trình sinh học và năng suất sinh học. Nông nghiệp hữu cơ nhấn mạnh việc quản lý các hoạt động canh tác, giảm thiểu việc dùng vật tư, nguyên liệu đầu vào từ bên ngoài cơ sở và có tính đến các điều kiện từng vùng, từng địa phương.

Chứng nhận nông nghiệp hữu cơ – chăn nuôi hữu cơ là việc xác nhận hoạt động chăn nuôi phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ TCVN 11041-2:2017 .

Các nguyên tắc cơ bản cần phải tuân thủ khi chăn nuôi hữu cơ

a) Các nguyên tắt chung theo Điều 4 của TCVN 11041-1:2017;

b) duy trì và tăng cường độ phì của đất tự nhiên, sự ổn định và độ tơi xốp của đất, chống xói mòn đất;

c) giảm thiểu việc sử dụng các nguồn tài nguyên không tái tạo và các vật tư, nguyên liệu đầu vào không có nguồn gốc nông nghiệp;

d) tái chế các chất thải và phụ phẩm có nguồn gốc thực vật và động vật làm nguyên liệu đầu vào cho chăn nuôi;

e) có tính đến cân bằng sinh thái tại khu vực sản xuất;

f) duy trì sức khỏe động vật bằng cách khuyến khích bảo vệ miễn dịch tự nhiên của động vật, cũng như lựa chọn giống vật nuôi và phương thức chăn nuôi thích hợp;

g) sử dụng phương thức chăn nuôi phù hợp với khu vực chăn nuôi;

h) đảm bảo quyền động vật theo các nhu cầu cụ thể của từng loài vật nuôi;

i) khuyến khích sản xuất các sản phẩm từ động vật được nuôi hữu cơ ngay từ khi mới sinh và trong toàn bộ quãng thời gian sống;

j) lựa chọn giống vật nuôi theo khả năng thích ứng của vật nuôi với điều kiện địa phương, sức sống và khả năng đề kháng với bệnh tật hoặc các vấn đề sức khỏe;

k) sử dụng thức ăn chăn nuôi hữu cơ chứa các thành phần thu được từ canh tác hữu cơ, trong trường hợp sử dụng các thành phần không có nguồn gốc nông nghiệp thì các thành phần này phải có nguồn gốc thiên nhiên;

l) áp dụng các biện pháp chăn nuôi, tăng cường hệ thống miễn dịch và tăng cường phòng vệ tự nhiên chống lại bệnh tật, đặc biệt là cho vật nuôi vận động thường xuyên và cho tiếp cận các khu vực ngoài trời và đồng cỏ, khi thích hợp.

Quy trình Chứng nhận nông nghiệp hữu cơ - chăn nuôi hữu cơ

Chứng nhận nông nghiệp hữu cơ - chăn nuôi hữu cơ

Để được giải đáp mọi thắc mắc về Chứng nhận nông nghiệp hữu cơ – chăn nuôi hữu cơ , quý khách vui lòng liên hệ  ISOQ Việt Nam


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top