skip to Main Content

Chứng nhận gạo hữu cơ là gì?

Chứng nhận gạo hữu cơ là việc xác nhận hoạt động trồng trọt gạo phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 11041-5:2018.

Gạo hữu cơ là gì

Gạo hữu cơ được trồng theo phương pháp tự nhiên, sử dụng phân bón hữu cơ, vi sinh, không sử dụng thuốc trừ sâu. Tập trung theo từng vùng quy hoạch sản xuất để giảm thiểu sâu bệnh gây hại cho lúa. Lúa hữu cơ được trồng ở vùng đất sạch, không dư lượng hóa chất, không ô nhiễm, không bị ảnh hưởng của chất thải công nghiệp, bệnh viện, nghĩa trang, các nguồn ô nhiễm khác, ruộng sử dụng phân bón hóa học lâu năm phải được xử lý bằng cách sử dụng phân hữu cơ vi sinh ít nhất 03 vụ liên tiếp.

Quy trình Chứng nhận gạo hữu cơ

Chứng nhận gạo hữu cơ

Liên hệ isoQ để được tư vấn miễn phí


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top