skip to Main Content

ISOQ cung cấp dịch vụ chứng nhận VietGAHP chăn nuôi cho các đối tượng vật nuôi: bò sữa, bò thịt; dê sữa, dê thịt; lợn; gà; ngan-vịt và ong. Chứng nhận VietGAHP chăn nuôi giúp tăng giá trị sản phẩm và tạo sự tin tưởng của khách hàng đối với thực phẩm an toàn, tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao thương hiệu của nhà sản xuất, chế biến, phân phối; dễ dàng lưu thông trên thị trường Việt Nam; đáp ứng các yêu cầu để đưa sản phẩm vào các hệ thống siêu thị, trường học, bếp ăn tập thể…

VietGAHP là gì?

VietGAHP (Good animal husbandry practices for swine in Vietnam) là quy trình thực hành chăn nuôi tốt. Các quy trình này khuyến khích áp dụng nhằm ngăn ngừa và hạn chế các rủi ro từ các mối nguy cơ gây ô nhiễm ảnh hưởng đến sự an toàn, chất lượng sản phẩm, môi trường, sức khỏe, an toàn lao động và phúc lợi xã hội cho người lao động.

Chứng nhận VietGAHP chăn nuôi giúp tăng cơ hội đầu ra cho sản phẩm
Chứng nhận VietGAHP chăn nuôi giúp tăng cơ hội đầu ra cho sản phẩm

Hiện tại, Bộ Nông nghiệp đã ban hành 03 quyết định Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN, Quyết định 2509/2016/QĐ-BNN-CN, và quyết định 5472/QĐ-BNN-CN về Ban hành quy chế chứng nhận và Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho từng đối tượng khác nhau.

Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN Ban hành 08 quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho: bò sữa, bò thịt; dê sữa, dê thịt; lợn; gà; ngan-vịt và ong

Quyết định 2509/2016/QĐ-BNN-CN Ban hành Quy chế chứng nhận và Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn, gà an toàn trong nông hộ.

Quyết định 5472/QĐ-BNN-CN Ban hành quy chế chứng nhận và Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn, gà an toàn trong nông hộ thuộc vùng dự án LIFSAP tại một số tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Lợi ích của việc chứng nhận VietGAHP chăn nuôi

1. Khẳng định Chất lượng sản phẩm

Doanh nghiệp luôn khẳng định chất lượng sản phẩm của họ tốt nhất, nhưng họ chỉ nói về chất lượng theo cảm tính, khó đánh giá. Chứng nhận VietGAP chăn nuôi là minh chứng tốt nhất cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp đạt chuẩn, chất lượng đầu ra luôn đảm bảo.

2. Tăng cơ hội cho đầu ra cho sản phẩm

VietGAP là minh chứng cho sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp an toàn, đáp ứng các quy định hiện hành, tạo điều kiện mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm an toàn ngày càng cao của người tiêu dùng.

3. Cải thiện hiệu quả sản xuất, giảm sự lãng phí và tiết kiệm chi phí

Áp dụng VietGAP, là việc tuân thủ các ngyên tắt quản lý, nó không những tạo ra chất lượng sản phẩm mà còn giảm chi phí do lãng phí và những ảnh hưởng xấu do thực hành nuôi trồng không đúng gây ra. Áp dụng VietGAP giúp chúng ta quản lý hiệu quả trong quá trình nuôi trồng thủy sản.

Quy trình chứng nhận VIETGAHP chăn nuôi

Chứng nhận Viet GAHP chăn nuôi

Bước 1: Trao đổi thông tin và tiếp nhận hồ sơ

– Nhân viên kinh doanh trao đổi với khách hàng nắm rõ nhu cầu chứng nhận;

– Trao đổi thông tin để khách hàng nắm rõ thủ tục và nội dung chứng nhận VietGAHP;

– Hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ Đăng ký chứng nhận.

Bước 2: Đánh giá Hệ thống tài liệu

– Đánh giá tính đầy đủ của hệ thống tài liệu của cơ sở chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAHP xin chứng nhận.

Bước 3: Đánh giá tại cơ sở chăn nuôi:

– Đoàn chuyên gia đánh giá tiến hành đánh giá tại cơ sở

– Trường hợp cơ sở sản xuất cung cấp được kết quả phân tích hoặc kết quả phân tích là phù hợp thì không cần thực hiện hoạt động lấy mẫu.

– Lấy mẫu nước nguồn, chất thải, khí thải, nguyên liệu, thức ăn, sản phẩm, …

Bước 4: Thẩm xét hành động khắc phục và hồ sơ sau đánh giá

Đoàn chuyên gia đánh giá nội dung và kết quả sửa đổi, khắc phục của cơ sở chăn nuôi

– Xác nhận kết quả khắc phục (chấp nhận/không chấp nhận). Nếu không chấp nhận thì yêu cầu cơ sở chăn nuôi thực hiện lại hành động khắc phục.

– Chuyển toàn bộ kết quả đánh giá đến BP.Thẩm xét hồ sơ sau đánh giá xem xét

Bước 5: Cấp giấy chứng nhận

– Thẩm xét trình hồ sơ và giấy chứng nhận để ký phê duyệt.

– Giấy chứng nhận có giá trị 1-3 năm (được duy trì với tần suất giám sát không quá 12 tháng/lần)

IsoQ cung cấp dịch vụ chứng nhận VIETGAHP chăn nuôi và nhiều dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top