skip to Main Content

VietGAP là gì?

VietGAP là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, sơ chế đảm bảo sản phẩm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản phẩm.

VietGAP là một tiêu chuẩn tự nguyện nhằm hướng dẫn nhà sản xuất nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm trên cơ sở kiểm soát các mối nguy.

“VietGAP (là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi.VietGAP là những nguyên tắc, trình tự, thủ tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng; đồng thời bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản xuất.”

(Trích dẫn của www.vietgap. com)

Lợi ích của việc chứng nhận VietGAP trồng trọt

1. Khẳng định Chất lượng sản phẩm

Doanh nghiệp luôn khẳng định chất lượng sản phẩm của họ tốt nhất, nhưng họ chỉ nói về chất lượng theo cảm tính, khó đánh giá. Chứng nhận VietGAP trồng trọt là minh chứng tốt nhất cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp đạt chuẩn, chất lượng đầu ra luôn đảm bảo.

2. Tăng cơ hội cho đầu ra cho sản phẩm

VietGAP là minh chứng cho sản phẩm đầu ra của doanh nghiệp an toàn, đáp ứng các quy định hiện hành, tạo điều kiện mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm an toàn ngày càng cao của người tiêu dùng.

3. Cải thiện hiệu quả sản xuất, giảm sự lãng phí và tiết kiệm chi phí

Áp dụng VietGAP, là việc tuân thủ các ngyên tắt quản lý, nó không những tạo ra chất lượng sản phẩm mà còn giảm chi phí do lãng phí và những ảnh hưởng xấu do thực hành canh tác không đúng gây ra. Áp dụng VietGAP giúp chúng ta quản lý hiệu quả trong quá trình canh tác và sản xuất.

4. Bảo vệ sức khỏe bản thân và môi trường sống

Việc đưa phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật một cách thiếu kiểm soát và tự do bừa bãi sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe người làm, môi trường đất nước và tồn dư trên nông sản. Áp dụng VietGAP sẽ hướng doanh nghiệp tới việc hạn chế hoặc tối thiểu việc dùng các chất độc hại trong sản xuất nông nghiệp.

Các sản phẩm cần chứng nhận VietGAP:

Sản phẩm rau quả VietGAP được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn
Sản phẩm rau quả VietGAP được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn
  1. Các sản phẩm trồng trọt như rau quả, chè búp tươi an toàn, lúa và cà phê, … được Chứng nhận VietGAP trồng trọt theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11892-1:2017
  2. Các cơ sở chăn nuôi lợn; Các cơ sở chăn nuôi gà; Các cơ sở chăn nuôi vịt, ngan; Các trang trại chăn nuôi bò thịt/ bò sữa; Các trang trại chăn nuôi dê thịt/ dê sữa được Chứng nhận VIETGAHP Chăn nuôi theo các quy định sau:
    • Quyết định số 4653/QĐ-BNN-CN: Ban hành 08 quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho: bò sữa, bò thịt; dê sữa, dê thịt; lợn; gà; ngan-vịt và ong;
    • Quyết định 2509/2016/QĐ-BNN-CN: Ban hành Quy chế chứng nhận và Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn, gà an toàn trong nông hộ;
    • Quyết định 5472/QĐ-BNN-CN: Ban hành quy chế chứng nhận và Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn, gà an toàn trong nông hộ thuộc vùng dự án LIFSAP tại một số tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.
  3. Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động nuôi trồng thủy sản đều có thể được Chứng nhận VietGAP Thủy sản theo Quyết định số 3824/QĐ-BNN-TCTS.

Quy trình chứng nhận VIETGAP

Chứng nhận VietGAP

ISOQ Việt Nam cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận VietGAP trồng trọt, thủy sản, chăn nuôi theo các quy định hiện hành. Liên hệ để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top