skip to Main Content

Công bố hợp chuẩn là gì?

Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân tự công bố đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. (Khoản 8, điều 3, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Khoản 1, điều 3 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN)

Tại sao phải chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn?

Tăng sự khách quan, độc lập trong đánh giá sản phẩm, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm;

Tăng uy tín sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường;

Theo yêu cầu của các nhà thầu, của khách hàng.

Cơ sở pháp lý

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN

Thông tư 02/2017/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Hồ sơ công bố hợp chuẩn

Công bố hợp chuẩn

1. Bản công bố hợp chuẩn;

2. Bản sao y bản chính GPĐKKD hoặc giấy tờ tương đương;

3. Quy trình sản xuất;

4. Kế hoạch kiểm soát chất lượng;

5. Kế hoạch giám sát hệ thống quản lý;

6. Bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu điển hình;

7. Báo cáo đánh giá hợp chuẩn.

Mục 3->5 có thể được thay thế bằng Bảng sao giấy chứng nhận hệ thống quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP…)
Mục 3->7 có thể được thay thế bằng giấy chứng nhận hợp quy của bên thứ 3

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn công bố hợp quy bên thứ nhất hoặc bên thứ ba. Quy trình công bố hợp chuẩn của IsoQ VietNam

1. Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý liên quan đến công bố hợp chuẩn sản phẩm;

2. Nghiên cứu các tài liệu do khách hàng cung cấp: C/A (Certificate of Analyst), C/O (Certificate of Origin), các thông tin kỹ thuật đặc tính sản phẩm, quy trình sản xuất …;

3. Sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các tài liệu theo quy định của pháp luật hiện hành;

4. Xây dựng chỉ tiêu thử nghiệm phù hợp với sản phẩm khách hàng cung cấp, hỗ trợ lựa chọn và gửi mẫu đến phòng thử nghiệm đáp ứng năng lực theo quy định (nếu khách hàng lựa  chọn dịch vụ công bố bên thứ nhất);

5. Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ công bố hợp chuẩn;

6. Hỗ trợ hoặc đại điện doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng;

7. Nộp phí thẩm định (nếu có) và theo dõi kết quả xử lý hồ sơ của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top