skip to Main Content

1. Công bố tiêu chuẩn cơ sở - tiêu chuẩn áp dụng là hoạt động bắt buộc

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa:

Điều 28. Điều kiện bảo đảm chất lượng sản phẩm trong sản xuất trước khi đưa ra thị trường:

1. Người sản xuất phải thực hiện các yêu cầu về quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất như sau:

a) Áp dụng hệ thống quản lý nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm do mình sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.
b) Công bố tiêu chuẩn áp dụng quy định tại Điều 23 của Luật này và ghi nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

Điều 34. Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa nhập khẩu

1. Hàng hóa nhập khẩu phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định tại Điều 23 của Luật này và ghi nhãn theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa.

Điều 62. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

1. Công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường.

Như vậy, các sản phẩm hàng hóa trước khi lưu thông trên thị trường bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn áp dụng. Tiêu chuẩn áp dụng có thể là tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài (JIS, ASTM, GB, …), tiêu chuẩn khu vực (EU,…) , tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, …), hoặc công bố tiêu chuẩn cơ sở do doanh nghiệp tự ban hành theo quy định tại Thông tư 21/2007/TT-BKHCN.

Đối với các sản phẩm hàng hóa đã có tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn nước ngoài (JIS, ASTM, GB, …), tiêu chuẩn khu vực (EU,…) , tiêu chuẩn quốc tế (ISO, IEC, …) thì ưu tiên công bố hợp chuẩn (công bố phù hợp tiêu chuẩn).

Đối với các SPHH chưa có tiêu chuẩn liên quan, DN phải tự xây dựng tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 21/2007/TT-BKHCN.

2. Các sản phẩm phải công bố tiêu chuẩn cơ sở

1. Công nghệ chăm sóc sức khoẻ 19. Công nghệ dệt may và da
2. Môi trường. Bảo vệ sức khoẻ. An toàn 20. May mặc
3. Hệ thống và kết cấu cơ khí công dụng chung 21. Nông nghiệp
4. Hệ thống và kết cấu chất lỏng công dụng chung 22. Công nghệ thực phẩm
5. Chế tạo 23. Công nghệ hóa chất
6. Năng lượng và truyền nhiệt 24. Khai thác mỏ và khóang sản
7. Kỹ thuật điện 25. Dầu mỏ và các công nghệ liên quan
8. Điện tử 26. Luyện kim
9. Viễn thông. Kỹ thuật âm thanh và hình ảnh 27. Công nghệ chế biến gỗ
10. Công nghệ thông tin. Máy văn phòng 28. Thủy tinh và gốm
11. Công nghệ ảnh 29. Cao su và chất dẻo
12. Cơ khí chính xác. Kim hòan 30. Giấy
13. Phương tiện giao thông đường bộ 31. Sơn và chất màu
14. Đường sắt 32. Vật liệu xây dựng và xây dựng nhà
15. Đóng tàu và kết cấu tàu thủy 33. Xây dựng dân dụng
16. Kỹ thuật máy bay và tàu vũ trụ 34. Quân sự
17. Thiết bị xếp dỡ vật liệu 35. Thiết bị gia dụng và thương mại. Giải trí. Thể thao
18. Bao gói và phân phối hàng hóa

3. Hình thức công bố tiêu chuẩn cơ sở - tiêu chuẩn áp dụng

Điều 23. Công bố tiêu chuẩn áp dụng

1. Người sản xuất, người nhập khẩu tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hóa hoặc một trong các phương tiện sau đây:

a) Bao bì hàng hóa;

b) Nhãn hàng hóa;

c) Tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa.

2. Nội dung của tiêu chuẩn công bố áp dụng không được trái với yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.

4. Căn cứ xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng dựa trên các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, tiến bộ kỹ thuật, kinh nghiệm, nhu cầu và khả năng thực tiễn của cơ sở. Các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, khu vực hoặc nước ngoài tương ứng được khuyến khích sử dụng để xây dựng hoặc chấp nhận thành tiêu chuẩn cơ sở.

5. Phương thức xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở

Tiêu chuẩn cơ sở có thể được xây dựng theo những phương thức cơ bản sau:

– Chấp nhận tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài tương ứng thành tiêu chuẩn cơ sở;

– Xây dựng mới tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, các kết quả thử nghiệm, đánh giá, phân tích và thực nghiệm;

– Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở hiện hành.

6. Trình tự, thủ tục xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở

ISOQ cung cấp dịch vụ công bố TCCS cho các doanh nghiệp, trình tự thực hiện gồm các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin sản phẩm: Tên, đặc tính  kỹ thuật, kết quả thử nghiệm, ….

Bước 2: Tra cứu văn bản pháp quy, QCVN, TCVN và các tiêu chuẩn quốc tế, khu vực, … liên quan đến sản phẩm;

Bước 3: Lên thông tin thử nghiệm và lựa chọn phòng thử nghiệm đáp ứng yêu cầu (nếu cần thiết);

Bước 4: Biên soạn dự thảo TCCS;

Bước 5: Gửi dự thảo TCCS cho doanh nghiệp để trao đổi và hoàn thiện

Bước 6: Hoàn thiện, in ấn TCCS và công bố tiêu chuẩn cơ sở tại doanh nghiệp

Công bố tiêu chuẩn cơ sở

7. Thời gian và chi phí xây dựng và Công bố Tiêu chuẩn cơ sở

Thời gian hoàn thiện TCCS: 07 ngày làm việc

Chi phí: Sau khi tiếp nhận thông tin sản phẩm, ISOQ sẽ đưa ra chi phí hợp lý nhất

IsoQ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở phù hợp theo quy định tại thông tư Thông tư 21/2007/TT-BKHCN.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!!