skip to Main Content

IsoQ VietNam cung cấp các thông tin, tài liệu kỹ thuật, tư vấn các yêu cầu liên quan trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng và đánh giá sự phù hợp theo yêu cầu của khách hàng.

Những tài liệu cung cấp gồm có:

+ Các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)

+ Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)

+ Các tiêu chuẩn nước ngoài: JIS, BS, EN, DIN, …

+ Các tiêu chuẩn quốc tế: ISO, IEC, …

+ Các tiêu chuẩn của hiệp hội chuyên ngành: ASME, API, ASTM, …

Nếu có nhu cầu được cung cấp các tài liệu trên, vui lòng liên hệ IsoQ VietNam

IsoQ VietNam luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật chuyên sâu cho các tiêu chuẩn/ quy chuẩn do IsoQ VietNam cung cấp.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top