skip to Main Content

ISOQ triển khai các khóa đào tạo nhận thức, đào tạo đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000 trực tiếp tại Doanh nghiệp hoặc tại Văn phòng của ISOQ nhằm mang đến cho các học viên tham gia hệ thống kiến thức về ISO 22000:2018. Khóa học dành cho tất cả các cấp quản lý và những người có trách nhiệm thiết lập, triển khai, đánh giá, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý An toàn Thực phẩm theo ISO 22000.

Khóa đào tạo nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện đánh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Qua đó, trong vai trò là chuyên gia đánh giá nội bộ, sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo học viên sẽ có thể chủ động thực hiện đánh giá và báo cáo kết quả đánh giá nội bộ, giúp Doanh nghiệp chủ động kiểm soát việc áp dụng Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, cải tiến chất lượng thật sự về an toàn thực phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh bền vững trong doanh nghiệp.

Giới thiệu khóa Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22000:2018

Đào tạo nhận thức & kỹ năng đánh giá nội bộ các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018
Đào tạo nhận thức & kỹ năng đánh giá nội bộ các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Đảm bảo an toàn thực phẩm là vấn đề cốt yếu trong trong lĩnh vực chế biến và kinh doanh thực phẩm. Ngày nay quản lý an toàn thực phẩm đang được toàn dân, và các ngành, các cấp quan tâm. ISO 22000 là tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm quốc tế và giá trị đối với các đối tác trong ngành thực phẩm toàn cầu. Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được áp dụng đối với tất cả các tổ chức trong chuỗi cung ứng và chế biến thực phẩm nhằm đảm bảo chế biến và cung ứng các sản phẩm thực phẩm an toàn đối với người tiêu dùng.

Và việc đánh giá nội bộ là một phần của quá trình duy trì, cải tiến liên tục hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Khóa học này không chỉ là tìm kiếm sự phù hợp của việc vận hành hệ thống so với yêu cầu tiêu chuẩn, nó còn giúp các đánh giá viên nhìn nhận và đưa ra các cải tiến liên tục hệ thống quản lý tại doanh nghiệp.

Khóa học cũng nhằm nâng cao kiến thức về ISO 22000:2018 cho học viên và giúp họ hiểu rõ hơn thế nào là sự phù hợp/ không phù hợp trong kết quả thực hiện so với yêu cầu của tiêu chuẩn.

Học viên cũng sẽ được cung cấp những kỹ năng cần thiết để trở thành một chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22000:2018, chuyên gia về hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả.

Lợi ích khi tham dự Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22000:2018

Đào tạo ISO 22000 giúp các đánh giá viên nhìn nhận và đưa ra các cải tiến liên tục<br />HTQL An toàn thực phẩm
Đào tạo ISO 22000 giúp các đánh giá viên nhìn nhận và đưa ra các cải tiến liên tục
HTQL An toàn thực phẩm

Sau khi hoàn thành kháo học, học viên sẽ có khả năng:

1. Hiểu được những nội dung chính của tiêu chuẩn;

2. Hiểu được cách tiếp cận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo quá trình và có khả năng hoạch định, chuân bị đánh giá chất lượng nội bộ theo yêu cầu tiêu chuẩn;

3. Có khả năng phân tích vấn đề để đưa ra những kết luận chính xác về các điểm phù hợp/ không phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng so với yêu cầu tiêu chuẩn và tính hiệu quả của hệ thống nhằm đạt được những mục tiêu đề ra;

4. Nắm vững phương pháp và kỹ thuật đánh giá chất lượng nội bộ.

Chương trình đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 22000:2018

Chuyên đề 1: An toàn thực phẩm

– Tại sao phải chú trọng đến sự ATTP.
– Các mối nguy tiềm ẩn về ATTP.

Chuyên đề 2: Các Hệ thống quản lý và tiêu chuẩn về ATTP

– Những nguyên tắc về ATTP.
– ATTP đối với ngành dược phẩm – GMP, GSP, GDP, GPP.– ATTP đối với nông nghiệp, thủy sản – VietGap, GlobalGap.
– ATTP đối với ngành sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm – HACCP.

Chuyên đề 3: HTQL ATTP ISO 22000: 2018

– Lĩnh vực, phạm vi áp dụng ISO 22000:2018
– Chuỗi thực phẩm.
– Một số thuật ngữ về ATTP.
– Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 22000:2018.
– Khái niệm về hệ thống truy nguyên.

Chuyên đề 4: Biện pháp tiếp cận và triển khai ISO 22000:2018

– Những vấn đề cần quan tâm khi áp dụng ISO 22000:2018.
– Phương pháp xây dựng HTQL ATTP theo ISO 22000:2018.
– Soạn thảo tài liệu HTQL ATTP theo ISO 22000:2018.

Chuyên đề 5: Đánh giá Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm

– Tại sao phải đánh giá?
– Các loại hình đánh giá.
– Các phương pháp đánh giá về ATTP
– Một số thuật ngữ liên quan đến hoạt động đánh giá theo ISO 19011
– Trách nhiệm của Đánh giá viên.
– Các loại tài liệu cần chuẩn bị trước khi đánh giá.
– Quyền hạn của Đánh giá viên.
– Trách nhiệm của Trưởng Đoàn đánh giá.
– Trách nhiệm của nơi được đánh giá.
– Những thông tin cần thiết phục vụ quá trình đánh giá.

Với đội ngũ chuyên gia đào tạo có nhiều năm kinh nghiệm tại các công ty dịch vụ/ sản xuất trong lĩnh vực thực phẩm, nhiều năm đồng hành cùng IsoQ Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo chuyên sâu ISO 22000, IsoQ Việt Nam sẽ mang đến cho quý khách hàng dịch vụ đào tạo dễ hiểu và thực tế nhất.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top