skip to Main Content

Về việc sử dụng trang web này, và các điều khoản, điều kiện trong việc cung cấp thông tin của IsoQ VietNam (“chúng tôi”) đều được điều chỉnh bởi thông báo pháp lý. Xin lưu ý rằng việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi thể hiện bạn chấp thuận tuân theo và bị ràng buộc bởi các điều khoản sử dụng dưới đây:

Bảo mật:

Đối với chúng tôi, quyền riêng tư là yếu tố quan trọng hàng đầu. Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn nhằm mục đích cung cấp đến bạn thông tin về sản phẩm và dịch vụ phù hợp với yêu cầu của bạn. Việc bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi đồng nghĩa bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích nêu trên. Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin của bạn đến bên thứ ba, chỉ trừ khi nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bạn.

Để bảo đảm tính an toàn cho website và đảm bảo mọi người đều có thể truy cập, IsoQ VietNam sẽ kiểm soát lưu lượng truyền tải nhằm ngăn chặn các truy cập bất hợp pháp để tải lên hoặc thay đổi thông tin hoặc gây nguy hại đến trang web.

Bất kỳ sự xâm nhập bất hợp pháp nào nhằm mục đích thay đổi thông tin lưu trữ trên hệ thống, phá vỡ tính bảo mật hoặc sử dụng hệ thống ngoài mục đích cho phép đều bị nghiêm cấm và có thể sẽ bị truy tố.

Nếu chúng tôi phát hiện ra bất kỳ các hành vi phạm pháp nào, chúng tôi sẽ chuyển bằng chứng tới cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Quyền sở hữu trí tuệ:

Tất cả nội dung trên các trang web của isoq.vn đều thuộc quyền sở hữu của IsoQ VietNam. Bạn không được phép tái tạo, sao chép, truyền phát lại bất cứ phần nào của trang web này dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của IsoQ VietNam. Tuy nhiên bạn có thể tải các thông tin được cung cấp sử dụng miễn phí.

Miễn trừ trách nhiệm:

Chúng tôi nỗ lực trong việc cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác tới bạn. Tuy nhiên, với hàng ngàn tài liệu có sẵn, thường xuyên được tải lên trong khoảng thời gian ngắn, chúng tôi không thể đảm bảo không có sai sót nào có thể xảy ra. IsoQ VietNam không bồi thường, cũng như không đưa ra bất kỳ cam đoan hoặc bảo đảm nào về tính chính xác, đầy đủ, hay phù hợp của các nội dung trong trang web này và tuyệt đối không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót và thiếu sót trong bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi.

Đối với nội dung trên các trang web của IsoQ VietNam và nhân viên công ty, cũng như các nhà thầu không đảm bảo nội dung được thể hiện, ngụ ý hoặc theo luật định, bao gồm nhưng không giới hạn việc đảm bảo không xâm phạm quyển của bên thứ ba, và bảo đảm mục đích thương mại đối với nội dung trên các trang web của IsoQ VietNam hay nguồn internet khác có kết nối từ trang web. IsoQ VietNam không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của bất kỳ thông tin, sản phẩm hay quy trình đính kèm trong đây, cũng như không chịu trách nhiệm nếu máy tính bạn bị virus tấn công khi đang sử dụng trang web này, và chúng tôi không đại diện cho bất kỳ việc sử dụng thông tin, sản phẩm hay quy trình mang tính xâm phạm quyền riêng tư cá nhân.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top