skip to Main Content

Bắt buộc áp dụng ISO 14001

Bắt buột áp dụng, chứng nhận ISO 14001? Căn cứ Điều 23 Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Hỏi: Việc áp dụng, chứng nhận ISO 14001 có bắt buộc hay không?

Đáp: 

ISO 14001 là tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý môi trường – các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng.

Căn cứ Điều 23 Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

1. Tiêu chuẩn được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện.

Toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật.

Như vậy, việc áp dụng và chứng nhận ISO 14001 đối với các lĩnh vực không thuộc phạm vi quy định tại các quy phạm pháp luật là không bắt buộc.

IsoQ VietNam cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý môi trường sau chứng nhận.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top