skip to Main Content

Bắt buộc áp dụng ISO 22000?

Hỏi: Việc áp dụng, chứng nhận ISO 22000 có bắt buộc hay không?

Hỏi: Việc áp dụng, chứng nhận ISO 22000 có bắt buộc hay không?

Đáp: 

ISO 22000 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Căn cứ Điều 23 Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

1. Tiêu chuẩn được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện.

Toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật.

Như vậy, việc áp dụng và chứng nhận ISO 22000 đối với các lĩnh vực không thuộc phạm vi quy định tại các quy phạm pháp luật là không bắt buột.

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm sau chứng nhận.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!!