skip to Main Content

Bắt buộc áp dụng ISO 22000?

Hỏi: Việc áp dụng, chứng nhận ISO 22000 có bắt buộc hay không?

Đáp:

ISO 22000 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Căn cứ Điều 23 Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

1. Tiêu chuẩn được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện.

Toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật.

Như vậy, việc áp dụng và chứng nhận ISO 22000 đối với các lĩnh vực không thuộc phạm vi quy định tại các quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia là không bắt buộc.

Giấy chứng nhận ISO 22000:2018

Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể áp dụng và chứng nhận ISO 22000 vì những lợi ích mà nó mang lại:

👉 Giúp doanh nghiệp kiểm soát được các mối nguy về ATTP, từ đó giảm thiểu nguy cơ các bệnh truyền qua đường thực phẩm, giảm gánh nặng chi phí y tế cho xã hội;

👉 Giấy chứng nhận ISO 22000 sẽ mang lại sự tin tưởng của khách hàng và người tiêu dùng, nâng cao uy tín,  hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp;

👉 Thể hiện sự tuân thủ đầy các yêu cầu của pháp luật và chế định, giảm thiểu các rủi ro liên quan tới pháp lý;

👉 Giúp doanh nghiệp tăng lợi nhuận nhờ tiết kiệm chi phí xử lý sản phẩm hỏng, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm;

👉 Giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản xuất do quản lý tập trụng vào các điểm kiểm soát trọng yếu;

👉 Bổ sung để giúp áp dụng hiệu quả hơn các hệ thống quản lý như ISO 9001, GMP …;

👉 Giấy chứng nhận ISO 22000 giúp doanh nghiệp dễ dàng thâm nhập vào thị trường quốc tế.

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực thực phẩm, ISO 22000 có thể thay thế Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Điều 12, Nghị định 15/2018/NĐ-CP V/v Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn Thực phẩm ngày 02 tháng 02 năm 2018).

IsoQ cung cấp dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo ISO 22000:2018 và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì, cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm sau chứng nhận.

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top