skip to Main Content
Chứng nhận nhanh. Thủ tục đơn giản. Chi phí hợp lý. Hotline: 0962 85 84 39
Ngày 20/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón. Theo đó, các sản phẩm phân bón phải có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

Công nhận lưu hành phân bón, công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Nguyên tắc chung về công nhận lưu hành phân bón

1. Phân bón là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2; kinh doanh có điều kiện được Cục Bảo vệ thực vật công nhận lưu hành tại Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài (có văn phòng đại diện, công ty, chi nhánh công ty đang được phép hoạt động tại Việt Nam) được đứng tên đăng ký công nhận phân bón.

3. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được đứng tên đăng ký công nhận 01 tên phân bón cho mỗi công thức thành phần, hàm lượng dinh dưỡng phân bón đăng ký.

Hồ sơ công nhận lần đầu phân bón phân bón tại Việt Nam

1. Đơn đề nghị công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam;

2. Bản thông tin chung về phân bón

3. Bản chính báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón hoặc kết quả của các công trình, đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh và có quyết định công nhận là tiến bộ kỹ thuật;

4. Mẫu nhãn phân bón.

>Hồ sơ công nhận lại đối với trường hợp thay đổi tên phân bón, chuyển nhượng tên phân bón, thay đổi thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân; mất, hư hỏng Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

1. Đơn đề nghị công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam;

2. Bản chính Quyết định công nhận đã được cấp (trừ trường hợp bị mất, hư hỏng);

3. Bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về sở hữu trí tuệ hoặc của tòa án về việc vi phạm nhãn hiệu hàng hóa (trường hợp thay đổi tên phân bón)

4.  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới (trường hợp thay đổi thông tin tổ chức, cá nhân đăng ký);

5.  Bản chính hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng hoặc thỏa thuận chuyển nhượng phân bón (trường hợp chuyển nhượng tên phân bón);

6. Mẫu nhãn phân bón.

Liên hệ isoQ để được tư vấn miễn phí các thủ tục liên quan đến công nhận lưu hành phân bón.


Hotline: 0962 85 84 39

Email: info@isoq.vn

Back To Top
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!!