skip to Main Content

Ngày 14 tháng 11 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2019/NĐ-CP thay thế Nghị định số 108/2017/NĐ-CP  và Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón. Theo đó, các sản phẩm phân bón phải có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

Nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, ISOQ cung cấp dịch vụ trọn gói trong việc xin công nhận lưu hành phân bón tại cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình dịch vụ Công nhận lưu hành phân bón

Công nhận lưu hành phân bón
Công nhận lưu hành phân bón

Tại sao lựa chọn ISOQ

– Tất cả quá trình được chuyên gia ISOQ thực hiện, hạn chế việc chỉnh sửa, nộp hồ sơ nhiều lần do sai sót;

– Hồ sơ được ISOQ tổng hợp và nộp trực tiếp tại cục BVTV, khách hàng không cần di chuyển;

– Hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến nhãn sản phẩm, chất lượng sản phẩm;

– Nhiều dịch vụ bổ trợ giúp việc công nhận lưu hành được nhanh chóng;

– ISOQ hỗ trợ tư vấn miễn phí mọi vấn đề pháp lý liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh phân bón trong thời hạn 5 năm.

Nguyên tắc chung về công nhận lưu hành phân bón

1. Phân bón là sản phẩm, hàng hóa nhóm 2; kinh doanh có điều kiện được Cục Bảo vệ thực vật công nhận lưu hành tại Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân trong nước hoặc nước ngoài (có văn phòng đại diện, công ty, chi nhánh công ty đang được phép hoạt động tại Việt Nam) được đứng tên đăng ký công nhận phân bón.

3. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được đứng tên đăng ký công nhận 01 tên phân bón cho mỗi công thức thành phần, hàm lượng dinh dưỡng phân bón đăng ký.

Hồ sơ công nhận lần đầu phân bón phân bón tại Việt Nam

1. Đơn đề nghị công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam;

2. Bản thông tin chung về phân bón

3. Bản chính báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón hoặc kết quả của các công trình, đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp tỉnh và có quyết định công nhận là tiến bộ kỹ thuật; (Không áp dụng đối với trường hợp công nhận lưu hành phân bón hữu cơ).

4. Mẫu nhãn phân bón.

Hồ sơ công nhận lại đối với trường hợp thay đổi tên phân bón, chuyển nhượng tên phân bón, thay đổi thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân; mất, hư hỏng Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

1. Đơn đề nghị công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam;

2. Bản chính Quyết định công nhận đã được cấp (trừ trường hợp bị mất, hư hỏng);

3. Bản sao hợp lệ văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về sở hữu trí tuệ hoặc của tòa án về việc vi phạm nhãn hiệu hàng hóa (trường hợp thay đổi tên phân bón)

4.  Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới (trường hợp thay đổi thông tin tổ chức, cá nhân đăng ký);

5.  Bản chính hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng hoặc thỏa thuận chuyển nhượng phân bón (trường hợp chuyển nhượng tên phân bón);

6. Mẫu nhãn phân bón.

ISOQ Việt Nam là tổ chức tư vấn hàng đầu các vấn đề pháp lý trong việc sản xuất/ nhập khẩu/ kinh doanh phân bón. Liên hệ để được tư vấn miễn phí các dịch vụ:

  1. Chứng nhận, công bố hợp quy phân bón;
  2. Kiểm tra nhà nước phân bón;
  3. Thử nghiệm phân bón;
  4. Chuyển nhượng công thức phân bón;
  5. Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón;
  6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top