skip to Main Content
Chứng nhận nhanh. Thủ tục đơn giản. Chi phí hợp lý. Hotline: 0962 85 84 39

Ngày 20/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 108/2017/NĐ-CP thay thế Nghị định 202/2013/NĐ-CP về quản lý phân bón. Theo đó, các tổ chức cá nhân buôn bán phân bón phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón:

Theo quy định tai điều 19 Nghị định 108/2017/NĐ-CP

1. Tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân được đăng ký hoặc thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có cửa hàng buôn bán phân bón. Cửa hàng buôn bán phân bón phải có: Biển hiệu; sổ ghi chép việc mua, bán phân bón; bảng giá bán công khai từng loại phân bón niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc;

c) Có khu vực chứa phân bón; có kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng;

d) Người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.

2. Trường hợp cơ sở buôn bán phân bón không có cửa hàng

phải có đăng ký doanh nghiệp; có địa điểm giao dịch cố định, hợp pháp; có sổ ghi chép việc mua, bán phân bón và đáp ứng quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo Mẫu số 13 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Bản thuyết minh điều kiện buôn bán theo Mẫu số 15 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên của người trực tiếp buôn bán phân bón quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 Nghị định này.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ xây dựng hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón nhanh chóng với chi phí ưu đãi.


Hotline: 0962 85 84 39

Email: info@isoq.vn

Back To Top
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!!