skip to Main Content

Ngày 14/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 84/2019/NĐ-CP Quy định về quản lý phân bón. Theo đó, doanh nghiệp phải được Sở Nông nghiệp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trước khi buôn bán sản phẩm trên thị trường.

Nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp, ISOQ Việt Nam cung cấp dịch vụ trọn gói trong việc xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón tại cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình dịch vụ Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón tại ISOQ

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón
Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón:

1. Tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân được đăng ký hoặc thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có cửa hàng buôn bán phân bón. Cửa hàng buôn bán phân bón phải có: Biển hiệu; sổ ghi chép việc mua, bán phân bón; bảng giá bán công khai từng loại phân bón niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc;

c) Có khu vực chứa phân bón; có kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng;

d) Người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón, trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.

2. Trường hợp cơ sở buôn bán phân bón không có cửa hàng

Phải có đăng ký doanh nghiệp; có địa điểm giao dịch cố định, hợp pháp; có sổ ghi chép việc mua, bán phân bón và đáp ứng quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo Mẫu số 08 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84.

2. Bản chụp văn bản chứng nhận đã được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên của người trực tiếp buôn bán phân bón theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 42 Luật Trồng trọt.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ xây dựng hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón nhanh chóng với chi phí ưu đãi.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top