skip to Main Content

Ngày 14/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 84/2019/NĐ-CP Quy định về quản lý phân bón. Theo đó, doanh nghiệp phải được cục Bảo vệ thực vật cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (Giấy phép sản xuất phân bón) trước khi thực hiện hoạt động sản xuất.

Nghị định 84 đưa ra các yêu cầu nghiệm ngặt trong điều kiện sản xuất và hồ sơ cực kỳ chi tiết  khiến không ít doanh nghiệp gặp trở ngại trong việc hoàn thiện hồ sơ xin Giấy phép sản xuất phân bón. Để giải vấn đề khó khăn của doanh nghiệp, ISOQ Việt Nam cung cấp dịch vụ trọn gói trong việc xin Giấy phép sản xuất phân bón tại Cục BVTV.

Quy trình dịch vụ Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón tại ISOQ

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, giấy phép sản xuất phân bón

Tại sao lựa chọn ISOQ hỗ trợ trong việc xin Giấy phép sản xuất phân bón

– ISOQ trực tiếp đến địa điểm khách hàng để khảo sát, hoàn thiện hồ sơ và trực tiếp nộp hồ sơ tại Cục BVTV.

– Tất cả quá trình được chuyên gia ISOQ thực hiện, hạn chế việc chỉnh sửa, nộp hồ sơ nhiều lần do sai sót.

– Quy trình, quy định … được ISOQ chỉnh sửa dựa trên điều kiện thực tế của doanh nghiệp:

1. Dễ dàng áp dụng, vận hành tại doanh nghiệp;

2. Đáp ứng các yêu cầu luật định, tránh các rủi ro về pháp lý cho khách hàng.

– ISOQ hỗ trợ tư vấn miễn phí mọi vấn đề pháp lý liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh phân bón trong thời hạn 5 năm.

Các yêu cầu về hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón gồm

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 07 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019 NĐ-CP.

2. Bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 09 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 84/2019 NĐ-CP.

3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

4. Tài liệu về địa điểm sản xuất

+ Quyết đinh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án để sản xuất phân bón phù hợp với quy hoạch xây dựng;

+ Quyết định phê duyệt dự án (địa điểm) để sản xuất các loại phân bón;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Hợp đồng thuê đất (có mục đích sử dụng để sản xuất phân bón);

+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền chấp nhận, chấp thuận chủ trương đầu tư, địa điểm được sản xuất phân bón;

5. Điều kiện nhà xưởng:

– Có bảng vẽ Nhà xưởng (Bản vẽ sơ đồ tổng thể; diện tích nhà xưởng; khu vực sản xuất; khu vực kho) trong đó Phải thể hiện được diện tích từng khu vực trên bản vẽ sơ đồ tổng thể

– Khu sản xuất có tường, rào ngăn cách với bên ngoài; có nhà xưởng kết cấu vững chắc; tường, trần, vách ngăn, cửa bảo đảm yêu cầu về kiểm soát chất lượng.

– Có kho chứa thành phẩm, kho chứa nguyên liệu riêng biệt; có kệ hay bao lót (kèm theo hình ảnh kho chứa).

6. Máy móc, thiết bị

– Thống kê dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất phân bón, gồm các thông tin: Tên máy móc, thiết bị, công suất, nguồn gốc.

– Yêu cầu chụp ảnh và có ký, đóng dấu xác nhận lên ảnh; kèm theo hóa đơn, hợp đồng chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

– Bản vẽ thiết kế dây chuyền sản xuất

– Bản sao hợp lệ phiếu kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh các máy thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, thiết bị đo lường thử nghiệm.

7. Sơ đồ, thuyết minh quy trình sản xuất

8. Nội quy công ty

9. Danh mục phân bón đăng ký

10. Phòng thử nghiệm

– Hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trừ các cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón (nếu không có phòng thử nghiệm) hoặc

– Có phòng thử nghiệm được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025

11. Hệ thống quản lý

Có hệ thống quản lý chất lượng được công nhận phù hợp với ISO 9001 hoặc tương đương, đối với cơ sở mới thành lập, muộn nhất sau 01 năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón.

12. Nhân sự quản lý:

Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học trở lên của người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất, các chuyên ngành: trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học và Hợp đồng lao động trong đó giao rõ nhiệm vụ hoặc bổ nhiệm là quản lý, điều hành sản xuất phân bón;

13. Nghĩa vụ về bảo vệ môi trường

Bản sao chụp giấy từ chứng minh cơ sở sản xuất đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền về môi trường cấp, có 1 trong 4 giấy sau:

– Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM)

– Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết

– Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường

– Cam kết bảo vệ môi trường

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ xây dựng hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón nhanh chóng với chi phí ưu đãi.Hotline:    0779.31.37.39

Email:      info@isoq.vn

 

Tham khảo Nghị định Nghị định 108/2017/NĐ-CP <= Đã hết hiệu lực, chỉ mang tính chất tham khảo

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

Theo quy định tai điều 18 Nghị định 108/2017/NĐ-CP

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Có địa điểm sản xuất, diện tích nhà xưởng phù hợp với công suất của dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất phân bón;

c) Dây chuyền, máy móc thiết bị sản xuất từ khâu xử lý nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng đáp ứng quy trình công nghệ.

Các công đoạn, hệ thống bắt buộc phải sử dụng máy thiết bị được cơ giới hóa hoặc tự động hóa quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

Máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và thiết bị đo lường thử nghiệm phải được kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Có khu vực chứa nguyên liệu và khu vực thành phẩm riêng biệt; có kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng;

đ) Có phòng thử nghiệm được công nhận hoặc có hợp đồng với tổ chức thử nghiệm được chỉ định để đánh giá các chỉ tiêu chất lượng phân bón do mình sản xuất;

e) Có hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001 hoặc tương đương, đối với cơ sở mới thành lập, muộn nhất sau 01 năm kể từ ngày thành lập;

g) Người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất có trình độ đại học trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.

2. Đối với các cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón thì không phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm đ, e khoản 1 Điều này.

 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 12 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón theo Mẫu số 14 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Bản sao hợp lệ phiếu kiểm định, hiệu chuẩn, hiệu chỉnh đối với máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và các thiết bị đo lường thử nghiệm.

4. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp đại học trở lên của người trực tiếp quản lý, điều hành sản xuất quy định tại điểm g khoản 1 Điều 18 Nghị định này.

5. Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Cam kết bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành.

6. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy hoặc phương án chữa cháy của cơ sở theo quy định hiện hành.

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận

a) Cục Bảo vệ thực vật là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón (trừ cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón) theo Mu số 16 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón theo Mu số 16 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo Mu số 17 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

IsoQ cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ xây dựng hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón nhanh chóng với chi phí ưu đãi.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top