skip to Main Content

Ngày 21/01/2020 , Chính phủ đã ban hành Nghị định số 13/2020/NĐ-CP V/v Hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; theo đó:

1. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy về điều kiện cơ sở sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản (sau đây gọi là Nghị định số 39/2017/NĐ-CP) nhưng hết hiệu lực trong thời gian từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 được tiếp tục sản xuất không quá 12 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận hợp quy hết hiệu lực.

2. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy về điều kiện cơ sở sản xuất, gia công thức ăn chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 39/2017/NĐ-CP được tiếp tục sản xuất cho đến khi hết hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi không thuộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tiếp tục sản xuất và phải đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Như vậy, tối đa đến tháng 12/2022 (hoặc sớm hơn tùy vào điều kiện nêu trên) doanh nghiệp phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi mới được tiếp tục sản xuất. Nắm được nhu cầu cấp thiết của doanh nghiệp, đội ngũ chuyên gia tư vấn ISOQ Việt Nam luôn tận tình hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp các vấn đề pháp lý liên quan trong việc sản xuất thức ăn chăn nuôi. Bao gồm:

  1. Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi.
  2. Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi;
  3. Công bố hợp quy;
  4. Thử nghiệm sản phẩm;
  5. Đăng ký lưu hành thức ăn chăn nuôi, thủy sản

Thủ tục tư vấn Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

ISOQ Việt Nam là tổ chức tư vấn hàng đầu và luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi. Liên hệ ISOQ để được tư vấn chi tiết về dịch vụ.


Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top