skip to Main Content

TCVN 11041 – Nông nghiệp hữu cơ

Bộ khoa học và Công nghệ ban hành bộ tiêu chuẩn TCVN 11041 – Nông nghiệp hữu cơ
Trước nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng, rất nhiều tổ chức cá nhân đã tham gia vào việc triển khai các hoạt động đầu tư, sản xuất, nuôi trồng chế biến, kinh doanh các sản phẩm hữu cơ. Mặc dù vậy, thị trường thực phẩm hữu cơ tại Việt Nam hiện còn rất mới, các hoạt động áp dụng và chứng nhận sự phù hợp với các tiêu chuẩn hữu cơ, công bố, gắn nhãn sản phẩm hữu cơ, … gần như chưa được điều chỉnh bở các văn bản pháp quy do các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp ban hành. Các hoạt động sản xuất chế biến theo phương pháp hữu cơ còn khá manh mún, tự phát, thiếu định hướng và sự kiểm soát. Điều này dẫn tới việc người tiêu dùng và các nhà sản xuất, chế biến, nhập khẩu, phân phối, kinh doanh đang phải dựa hoàn toàn vào sự tin cậy đến từ sản phẩm nhập khẩu được chứng nhận bởi các tổ chức nước ngoài với chi phí phất đắt đỏ dẫn tới việc đội giá thành sản phẩm và gây khó khăn cho đại đa số người tiêu dùng phổ thông có thể tiếp cận được những lợi ích đến từ sản phẩm này.

TCVN 11041-1:2017; TCVN 11041-2:2017; TCVN 11041-3:2017; TCVN 11041-4:2017

 

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và công nghệ ban hành  bộ tiêu chuẩn TCVN 11041 (TCVN 11041-1:2017; TCVN 11041-2:2017; TCVN 11041-3:2017; TCVN 11041-4:2017), nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất nông nghiệp nói chung, sản xuất nông nghiệp hữu cơ nói riêng, góp phần tăng giá trị sản phẩm, tăng chất lượng sản phẩm, hàng lưu thông trong nước và xuất khẩu. Bộ tiêu chuẩn này gồm:

TCVN 11041-1:2017– Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

TCVN 11041-2:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 2:  Trồng trọt hữu cơ

TCVN 11041-3:2017 – Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ

TCVN 11041-4:2017  (dự thảo)– Nông nghiệp hữu cơ – Phần 3: Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ

Tiếp đó, Ngày 26/12/2018, Bộ KH&CN tiếp tục ban hành 04 tiêu chuẩn hữu cơ, gồm:

TCVN 11041-5:2018 Nông nghiệp hữu cơ- Phần 5: Gạo hữu cơ

TCVN 11041-6:2018 Nông nghiệp hữu cơ- Phần 6: Chè hữu cơ

TCVN 11041-7:2018 Nông nghiệp hữu cơ- Phần 7: Sữa hữu cơ

TCVN 11041-8:2018 Nông nghiệp hữu cơ- Phần 8: Tôm hữu cơ

Mọi thắc mắc về tư vấn chứng nhận nông nghiệp hữu cơ theo bộ tiêu chuẩn TCVN 11041 và các tiêu chuẩn nước ngoài, khu vực khác; Vui lòng liên hệ :
IsoQ Vietnam

Chia sẻ

Hotline: 0779.31.37.39

Email: info@isoq.vn

Back To Top